Category

Aktualności KZ Ludowych Zespołów Sportowych

Wytyczne MEN, GIS i MZ dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży w 2020 roku

By | Aktualności KZ Ludowych Zespołów Sportowych | No Comments

Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministerstwem Zdrowia przygotowało wytyczne dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży. Opisane procedury służą ograniczeniu ryzyka zakażenia dzieci i młodzieży oraz kadry podczas zorganizowanego wypoczynku letniego w czasie trwania epidemii COVID-19 na terenie kraju.

Obecna sytuacja epidemiczna w kraju pozwala na potwierdzenie, że wypoczynek letni dzieci i młodzieży w 2020 r. będzie mógł się odbyć, przy uwzględnieniu określonych ograniczeń sanitarnych. Należy jednak zaznaczyć, że sytuacja nadal jest dynamiczna i może ulec zmianie.

Przygotowane wytyczne zawierają wymagania i procedury dotyczące przygotowania wypoczynku, w tym organizacji wyżywienia uczestników, bazy noclegowej czy wyposażenia w środki ochrony osobistej, itp. Opisana została również procedura postępowania w sytuacji podejrzenia zakażeniem koronawirusem wśród uczestników, kadry i innych pracowników wypoczynku. W wytycznych znalazły się też zalecenia dla rodziców, którzy zdecydują się wysłać swoje dziecko na kolonie czy obóz letni.

Wypoczynek może być zorganizowany tylko w obiektach, bazach i miejscach spełniających warunki bezpieczeństwa. Obiekty powinny być przeznaczone dla wypoczynku dzieci i młodzieży. W trakcie trwania wypoczynku należy ograniczyć odwiedziny ze strony osób z zewnątrz.

W jednym pokoju czy namiocie powinni być zakwaterowani uczestnicy z tej samej grupy, w której prowadzi się zajęcia. Liczba osób zakwaterowanych w jednym pokoju nie może przekraczać 4 osób przy zachowaniu powierzchni 4 m2  na 1 osobę.  Minimalna przestrzeń przy prowadzeniu zajęć w pomieszczeniu nie może być mniejsza niż 4 m2 na 1 osobę.

Pomiędzy turnusami obiekt powinien być poddany dodatkowemu sprzątaniu i dezynfekcji powierzchni dotykowych  — poręczy, klamek, blatów, włączników itp. Organizator wypoczynku zobowiązany jest do zapewnienia środków higieny osobistej, środków ochrony osobistej dla personelu oraz uczestników, jeśli nie zrobili tego rodzice.

Podczas jedzenia powinien być zachowany dystans pomiędzy uczestnikami. Jeżeli jest to możliwe, przy stoliku powinni siedzieć uczestnicy z tej samej grupy wychowawczej. Rekomendowane jest zmianowe wydawanie posiłków, a po każdej grupie należy dokładnie wyczyścić blaty stołów i poręcze krzeseł.

Przebywanie na ogólnodostępnych plażach i kąpieliskach powinno być zorganizowane tak, aby ograniczyć bezpośredni kontakt z osobami trzecimi, przez wyznaczenie przestrzeni dla konkretnej grupy.

Poniżej szczegółowe wytyczne.

Wytyczne_GIS_MZ_i_MEN_dla_organizatorów_wypoczynku_dzieci_i_młodzieży.pdf

Przesłanie Władysława Kosiniaka-Kamysza do organizacji pozarządowych

By | Aktualności KZ Ludowych Zespołów Sportowych | No Comments

Ludowe Zespoły Sportowe są organizacją pozarządową, apolityczną. Jednak nie możemy udawać, że nie wiemy i nie zwracamy uwagi na to, że przewodniczący Krajowego Zrzeszenia LZS Władysław Kosiniak-Kamysz, poseł i prezes PSL startuje w wyborach na Prezydenta RP. Kilka dni temu Władysław Kosiniak-Kamysz opublikował przesłanie skierowane do działaczy organizacji pozarządowych pod hasłem „Organizacje pozarządowe — nasza wspólna sprawa”. Jest to jedyny kandydat w tych wyborach, który dostrzegł podmiot jakim są organizacje pozarządowe. Pisze w przesłaniu m.in.: „Od lat dostrzegam i doceniam znaczenie trzeciego sektora w życiu publicznym. W mojej ocenie to niedopuszczalne, by władze państwowe traktowały organizacje pozarządowe jako intruza, czy wręcz wroga. Każdy rząd niezależnie od barw politycznych powinien wspierać idee i działalność NGO, gdyż budują one ład społeczny i pluralizm, a także pobudzają aktywność obywatelską”. Obiecuje także, że wsparcie organizacji pozarządowych będzie jednym z priorytetów jego prezydentury. Będąc przez 8 lat przewodniczącym Krajowego Zrzeszenia LZS doskonale wie z jakimi problemami borykają się organizacje pozarządowe działające w środowisku wiejskim. W przesłaniu czytamy więc: „Zagwarantuję (…) obowiązkową reprezentację przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisjach samorządowych przyznających granty (…). Wesprę sektor organizacji pozarządowych na terenach wiejskich. Odpowiedzią (…) będzie prezydencki projekt ustawy zapewniającej specjalne granty dedykowane pozarządowym organizacją, które z uwagi na swoje umiejscowienie na terenach wiejskich mają utrudniony dostęp do środków publicznych”.

Całość przesłania można przeczytać poniżej.

Przesłanie do organizacji pozarządowych.pdf

Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Zachodniopomorskiego Zrzeszenia LZS

By | Aktualności KZ Ludowych Zespołów Sportowych | No Comments

13 czerwca w Chociwelu odbył się Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Zachodniopomorskiego Zrzeszenia LZS przełożony z 14 marca br. Obrady przeprowadzono przy zachowaniu wszelkich ostrożności związanych z ciągle panującym zagrożeniem epidemiologicznym koronawirusem SARS-CoV-2. Gościem zjazdu był Marek Mazur, wiceprzewodniczący Krajowego Zrzeszenia LZS. Delegaci wysłuchali sprawozdania Zarządu z działalności w minionej kadencji. Swoją opinię — pozytywną — wydała Wojewódzka Komisja Rewizyjna.

Delegaci zadecydowali, że na lata 2020-2024 przewodniczącym ZZ LZS będzie ponownie Jarosław Rzepa, wiceprzewodniczącym urzędującym Tomasz Paciejewski. Wybrano 31-osobową Radę Wojewódzką i 11-osobowe Prezydium. Skarbnikiem został Wiktor Misiak, a sekretarzem rady Małgorzata Piotrowska. Wybrano także delegatów na zjazd krajowy.

Przypominamy, że zjazd krajowy planowany był na 23 maja br. Z wiadomych przyczyn został odwołany, podobnie jak wiele zjazdów wojewódzkich. Do tej pory swoje zjazdy przeprowadziły tylko 4 wojewódzkie zrzeszenia — Wielkopolskie Zrzeszenie LZS, Dolnośląskie Zrzeszenie LZS, Pomorskie Zrzeszenie LZS i teraz Zachodniopomorskie Zrzeszenie LZS. Jak na razie nie jest jeszcze znany termin zjazdu krajowego — toczą się negocjacje z pozostałymi 12 województwami.

Krajowe Zrzeszenie LZS — wracamy prawie do normalności

By | Aktualności KZ Ludowych Zespołów Sportowych | No Comments

Stopniowe odmrażanie gospodarki i likwidowanie obowiązujących zakazów związanych z ogłoszonym w kraju stanem zagrożenia epidemicznego, w tym dotyczących sportu, pozwala wrócić nam do prawie normalnego funkcjonowania. Prezydium Krajowego Zrzeszenia LZS podjęło już decyzje o zmianie w kalendarzu imprez ogólnopolskich. Nowe terminy mistrzostw Krajowego Zrzeszenia LZS umieściliśmy już w naszym kalendarzu, który znajduje się na tej stronie internetowej. Imprezy zaplanowane na maj i czerwiec zamierzamy zorganizować w następujących terminach: Mistrzostwa KZ LZS w podnoszeniu ciężarów do lat 15 i 17, Zamość, 20-23.08. 2020, Mistrzostwa KZ LZS w kolarstwie szosowym juniorów „Złote Koło” 31.07-02.08.2020, 64. Międzynarodowy Wyścig Orlików Przyjaźni Polsko-Ukraińskiej 18 — 21.08.2020, Mistrzostwa KZ LZS w lekkiej atletyce, Ciechanów, 27-29.08.2020, Mistrzostwa KZ LZS w łucznictwie, Zamość, 5-6.09.2020 r. Wszystkie zawody pn.„Piłkarska Kadra Czeka” powinny odbyć w zapowiadanych wcześniej terminach, podobnie jak mistrzostwa w kolarstwie torowym i mistrzostwa młodzików i juniorów młodszych w kolarstwie szosowym. Ustalane są terminy mistrzostw w kolarstwie szosowym kobiet, tenisie stołowym, kajakarstwie i zapasach (kobiet, stylu klasycznym i wolnym).

Potwierdzono, że najważniejsza impreza Ogólnopolskie Igrzyska LZS odbędą się w dniach 27-29 sierpnia w Ciechanowie. Realizowany będzie program Wiodące Ludowe Kluby Sportowe oraz działać będą Ośrodki Szkolenia Sportowego Młodzieży. Realizowane będzie też zadanie pn. „Promowanie i upowszechnianie aktywności fizycznej poprzez wyróżnienie najlepszych projektów realizowanych w środowisku wiejskim”.

W maju, a konkretnie 23 maja, miał odbyć się Krajowy Zjazd Delegatów. Z wiadomych powodów nie można było go zorganizować. Prezydium Krajowego Zrzeszenia LZS jest w trakcie uzgadniania nowego terminu. Wszystko zależeć będzie od tego, kiedy wojewódzkie zrzeszenia LZS odbędą swoje zjazdy — do chwili obecnej swoje zjazdy przeprowadziły 3 województwa — wielkopolskie, pomorskie i dolnośląskie. Jak tylko uzgodniony zostanie nowy termin zjazdu poinformujemy o tym.

Do normalnego funkcjonowania wracają też polskie związki sportowe, które aktualizują swoje imprezy mistrzowskie — czeka nas gorąca sportowa jesień, gdyż większość związków planuje przeprowadzenie tych imprez we wrześniu i październiku. Prawdopodobnie w tym samym czasie odbędzie się też Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w sportach halowych i letnich. Do ostrych treningów wracają też „wyczynowcy”. Ale na imprezy międzynarodowe musimy jeszcze poczekać — wszystko wskazuje na to, że najwięcej sportowych emocji przyniesie nam rok 2021. Oby tak było.

Koronawirus — aktualne informacje i zalecenia dla klubów i organizacji sportowych przygotowane przez Ministerstwo Sportu

By | Aktualności KZ Ludowych Zespołów Sportowych | No Comments

W związku z pojawieniem się wielu wątpliwości związanych z „odmrażaniem sportu” Ministerstwo Sportu przygotowało odpowiedzi na najczęściej kierowane do resortu pytania. Tych pytań jest w tej chwili 51, a można je znaleźć pod następującym linkiem: https://www.gov.pl/web/sport/iii-etap—pytania-i-odpowiedzi. Dla ułatwienia w górnym menu naszej strony pod hasłem „KoronaSport” umieściliśmy ten link, klikając na niego można bezpośrednio przejść do właściwej strony MS.

Poniżej kilka pytań na jakie odpowiedzi udzieliło ministerstwo.

Czy możliwe jest prowadzenie treningów tanecznych, zapaśniczych, bokserskich, sportów walki w sali gimnastycznej?

Tak, jest to możliwe. Zalecane jednak jest zachowywanie dystansu. Analogicznie jak przy np. przemieszczaniu się — dwa metry odległości.

Czy można podzielić boisko piłkarskie na 4 części z zachowaniem limitu ćwiczących przebywających na boisku (8 zawodników na części, a łącznie 32 łącznie)?

Dopuszczany jest jedynie podział pełnowymiarowego boiska piłkarskiego na 2 części.

Czy limit ćwiczących w przeliczeniu na powierzchnię sali/hali sportowej należy rozumieć jako limit wejść na jednorazowe zajęcia, czy jest to limit dzienny?

Nie jest to limit dzienny. Limit określa liczbę osób przebywających w tym samym momencie na danym obiekcie.

Czy można korzystać z szatni na sali/hali sportowej dla uczestników zajęć?

Nie, nie jest możliwe korzystanie z szatni.

Jaki rodzaj sprzętu sportowego powinien być dezynfekowany na salach/halach sportowych po zajęciach?

Dezynfekcji podlegają wszystkie urządzenia i przedmioty mające bezpośredni kontakt z użytkownikami.

Czy możliwe jest prowadzenie zajęć na otwartym, nieogrodzonym boisku do koszykówki? Jakie obowiązują wtedy zasady?

Tak, jest możliwe, o ile podmiot zarządzający obiektem zapewni realizację obowiązków sanitarnych określonych w aktualnie obowiązującym rozporządzeniu w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (nadzór i zasady sanitarne).

Jakie są wytyczne sanitarne dla hal i sal sportowych?

Ramowe wytyczne sanitarne dla hal i sal sportowych stanowią, iż:

— podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu weryfikuje liczbę osób korzystających z obiektu lub sprzętu,

— podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu wyłącza możliwość korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza toaletą) z wyłączeniem obiektów COS oraz innych obiektów wskazanych w rozporządzeniu,

— podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu zapewnia osobom korzystającym z obiektu lub sprzętu środki do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego,

— podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu dezynfekuje urządzenia i sprzęt sportowy po każdym użyciu i każdej grupie korzystających,

— podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu zapewnia piętnastominutowe odstępy między wchodzącymi i wychodzącymi grupami korzystających lub w inny sposób ogranicza kontakt między grupami korzystających,

— osoby korzystające z obiektu lub sprzętu są obowiązane do dezynfekcji rąk wchodząc i opuszczając obiekt,

— zalecane jest zachowywanie dystansu społecznego.

Czy możliwa jest jazda rowerem bez maseczki?

Jazda na rowerze możliwa jest bez maseczki jedynie na terenach leśnych.

Fot. MS Facebook

Nowa sportowa rzeczywistość — III etap odmrażania sportu

By | Aktualności KZ Ludowych Zespołów Sportowych | No Comments

18 maja rozpoczął się kolejny, trzeci etap odmrażania sportu w Polsce. Decyzją rządu tego dnia zostały otwarte hale. Więcej osób może też korzystać z otwartych obiektów, m.in. orlików. Jak wyglądają zmiany i co się zmieniło w przepisach?

W poprzednim, drugim etapie luzowania obostrzeń, który wszedł w życie 4 maja, zezwolono na korzystanie m.in. z orlików, kortów tenisowych, strzelnic czy torów gokartowych. Uprawianie sportu na takich obiektach było możliwe pod pewnymi ograniczeniami. Mogło jednocześnie przebywać na nich tylko sześć osób plus prowadzący zajęcia.

Od 18 maja została zwiększona liczba osób, które mogą korzystać z infrastruktury o charakterze otwartym. Jednocześnie przebywać w takich miejscach może 14 osób oraz dwóch trenerów. Oto lista takich obiektów:

— stadiony sportowe,

— boiska otwarte i półotwarte (szkolne, wielofunkcyjne, typu Orlik),

— infrastruktura zewnętrzna do uprawiania sportów motorowych i lotniczych

— skocznie narciarskie

— otwarte tory łucznicze,

— otwarte tory wrotkarskie

— otwarte tory kolarskie (w tym do kolarstwa górskiego)

— otwarte obiekty do paintballa

— otwarte tory rolkowe

— otwarte skateparki

— otwarte tory gokartowe.

Nieco inaczej wygląda sytuacja, jeśli chodzi o pełnowymiarowe boiska piłkarskie. Mogą na nich przebywać 22 osoby plus czterech trenerów. W razie podzielenia boiska na dwie części, na każdej połowie limit trenujących będzie wynosił 16 oraz trzech trenerów. Musi powstać wtedy też pięciometrowa strefa buforowa.

Kolejną ważną zmianą jest dla uprawiających sport udostępnienie hal i sal. Limit osób związany będzie z powierzchnią takiego obiektu.

W obiektach nie można korzystać z szatni i węzła sanitarnego (poza WC). Po każdym treningu urządzenia muszą zostać zdezynfekowane.

Powierzchnia hal, a liczba trenujących

— do 300 m² (liczba osób 12 plus jeden trener)

— od 301 do 800 m² (liczba osób 16 plus dwóch trenerów)

— od 801 do 1000 m² (liczba osób 24 plus dwóch trenerów)

— powyżej 1000 m² (liczba osób 32 plus trzech trenerów).

Jakie obiekty wciąż są zamknięte?

Niektóre obiekty wciąż pozostają zamknięte. Dopiero w czwartym etapie odmrażania sportu zostaną otwarte siłownie, baseny, kluby fitness, korty do squasha, badmintona. Rząd podejmie decyzję ze względu na sytuację epidemiologiczną w Polsce. Na razie nie znamy terminu kolejnych rozporządzeń. Według minister sportu Danuty Dmowskiej-Andrzejuk może stać się to pod koniec maja.

Co z zawodowymi sportowcami?

Już wcześniej do treningów grupowych, po przejściu testów na obecność koronawirusa, mogli wrócić piłkarze PKO Ekstraklasy. Z kolei po badaniach treningi w COS-ach w Spale i Wałczu rozpoczęli sportowcy innych dyscyplin, m.in. lekkoatleci, pływacy, wioślarze i kajakarze.

Ministerstwo Sportu poinformowało też, że zostały otwarte kolejne obiekty. Chodzi o:

— Tor kolarski Arena Pruszków

— Ośrodek Sportu i Rekreacji KOLNA Kraków,

— Narodowe Centrum Żeglarstwa AWFiS Gdańsk,

— Akademicki Związek Sportowy Centralny Ośrodek Sportu Akademickiego Gdańsk — Górki Zachodnie

— Tor regatowy „Brdyujście” w Bydgoszczy

— Politechnika Łódzka — Akademickie Centrum Sportowo-Dydaktyczne „Zatoka Sportu” w Łodzi.

Fot. MS Facebook

Wydawnictwa Wielkopolskiego Zrzeszenia LZS

By | Aktualności KZ Ludowych Zespołów Sportowych | No Comments

Informujemy, że Wielkopolskie Zrzeszenie LZS z okazji 100-lecia polskiego ruchu olimpijskiego wydało publikacje pn. „Wśród najlepszych — Reprezentanci i wychowankowie wielkopolskich LZS na igrzyskach olimpijskich w latach 1960-2016”. Ponadto WZ LZS w swoich zasobach posiada także książkę wydaną z okazji 70-lecia Ludowych Zespołów Sportowych „Działalność Ludowych Zespołów Sportowych w Wielkopolsce w latach 1946-2016”.

Osoby zainteresowane tymi publikacjami prosimy o kontakt z biurem Wielkopolskiego Zrzeszenia LZS tel. 61 876 00 20.

Program wsparcia doraźnego organizacji pozarządowych w zakresie przeciwdziałania skutkom COVID-19

By | Aktualności KZ Ludowych Zespołów Sportowych | No Comments

Epidemia COVID-19 wpływa na funkcjonowanie organizacji pozarządowych, również tych, które w ramach realizacji zadań publicznych organizują działania i aktywności sportowe. Z myślą o nich powstał „Program wsparcia doraźnego organizacji pozarządowych w zakresie przeciwdziałania skutkom COVID-19”. Jego celem jest jak najszybsze wsparcie organizacji wymagających pomocy, dlatego procedury przyznawania dotacji zostały uproszczone, a składane wnioski będą rozpatrywane na bieżąco.

Przyjęty przez Radę Ministrów 5 maja br. Program, którego budżet wynosi 10 milionów złotych, ma na celu umożliwienie dalszego funkcjonowania organizacji pozarządowych w czasie sytuacji epidemicznej, jak również ich wsparcie w ramach przeciwdziałania koronawirusowi.

Dotacje w ramach programu są dostępne m.in. dla „sportowego” sektora pozarządowego:

— organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3 ust. 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie — w tym w szczególności stowarzyszeń i ich związków, fundacji oraz jednostek terenowych organizacji pozarządowych posiadających osobowość prawną;

— klubów sportowych będących spółkami działającymi na podstawie przepisów Ustawy o Sporcie, które nie działają w celu osiągnięcia zysku.

Dotacje będą przyznane w ramach dwóch priorytetów, a uzyskane dofinansowanie będzie można przeznaczyć na:

1. Działania wspierające (Priorytet 1):

Uzupełnianie zadań administracji publicznej, których celem jest przeciwdziałanie COVID-19 w społecznościach lokalnych.

2. Bezpieczeństwo organizacji pozarządowej (Priorytet 2) tj.

— Realizację działań, które musiały zostać wstrzymane przez epidemię;

— Realizację działań, które umożliwią dalsze funkcjonowanie organizacji;

— Zakup sprzętu i materiałów niezbędnych do realizacji powyższych działań;

— Wynajem siedziby lub lokalu do realizacji działań.

Maksymalna kwota dotacji w Priorytecie 1 wynosi 50 tys. zł, a Priorytecie 2 — 40 tys. zł. Przy aplikowaniu nie jest wymagany wkład własny. Program ma działać w okresie trwania stanu zagrożenia epidemicznego oraz 90 dni po jego zakończeniu.

Instytucją Zarządzającą programem jest Narodowy Instytut Wolności — Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Nabór wniosków prowadzony jest od 12 maja br.

Więcej informacji na stronie https://www.niw.gov.pl/nasze-programy/program-covid-19/

Fot. NIW

Nasza historia — Pomorskie Zrzeszenie LZS

By | Aktualności KZ Ludowych Zespołów Sportowych | No Comments

Pomorskie Zrzeszenie LZS na swojej stronie internetowej, chyba jako pierwsze w kraju, opublikowało Kronikę Rady Wojewódzkiej z lat 1952-1970, podzieloną na dwa tomy: pierwszy — lata 1952-1965 i drugi — 1966-1970. Znajdują się w niej skany dokumentów i informacji prasowych z lokalnych i ogólnopolskich gazet z wspomnianych wyżej lat. To znakomita skarbnica wiedzy na temat działalności Ludowych Zespołów Sportowych na Pomorzu z tamtego okresu. Publikacja została tak przygotowana, że bez trudu po powiększeniu każdego tekstu można go swobodnie przeczytać, a także obejrzeć wiele zdjęć z zawodów. I znaleźć wiele ciekawostek, dla niektórych pewnie zaskakujących. Publikację otwiera dokument mówiący o powołaniu w 1952 roku odgórnie przez Wojewódzki Komitet Kultury Fizycznej Wojewódzkiej Rady Zrzeszenia LZS — na jej czele stanął wówczas kapitan Romuald Wysocki. Ale pierwsze zespoły sportowe na wsi gdańskiej powstały już w latach 1946-1948 — utworzono je w Pszczółkach, Skarszewach, Rakowcu, Św. Wojciechu, Jaroszewach i Zblewie. Pierwszym generalnym przeglądem dorobku sportowców wiejskich była zorganizowana w 1950 roku wojewódzka spartakiada na stadionie we Wrzeszczu, która zgromadziła 450 zawodników i zawodniczek. Startowano w trzech dyscyplinach — lekkiej atletyce, piłce nożnej i piłce siatkowej. W latach 50. I 60. XX wieku na Pomorzu najpopularniejsza w LZS-ach była piłka nożna, a także piłka siatkowa, lekkoatletyka, kolarstwo, strzelectwo i łucznictwo. Można przeczytać o pierwszych imprezach turystycznych — rajdach rowerowych, kuligach czy zlotach motorowych — pierwszy ogólnopolski zlot motorowych turystów wiejskich odbył się w Sopocie w 1962 roku, dowiedzieć się o istnieniu KET-ów, czyli Kręgach Entuzjastów Turystyki (ach, jak one by nam się dziś przydały) i wielu innych ciekawych wydarzeniach.

Ten zbiór wycinków prasowych pokazuje jak szeroko o działalności LZS pisała prasa. Wycinki pochodzę nie tylko z takich gazet czy czasopism jak „W barwach LZS” czy „Wiadomości Sportowe”, ale również z „Głosu Wybrzeża”, „Zarzewia”, „Nowej Wsi”, „Dziennika Ludowego”, „Gromady Rolnika Polskiego”, „Przeglądu Sportowego”.

Kroniki można znaleźć pod następującym adresem — https://lzs-pomorski.pl/kroniki-z-lat-1952-1970/

Pomorskie Zrzeszenie LZS zamierza przygotować wystawę z okazji 75-lecia istnienia LZS na Pomorzu. Wystosowała więc do swoich członków i przyjaciół list, którego fragment przedstawiamy:

W roku jubileuszu Pomorskie Zrzeszenie LZS planuje zorganizować wystawę, która prezentować będzie bogactwo działań, osiągnięć, wydarzeń, sukcesów LZS-ów na Pomorzu. Wystawa może być tym ciekawsza, że obecne województwo pomorskie obejmuje terytorialnie części 4 byłych województw: gdańskiego, elbląskiego, słupskiego i bydgoskiego. Różne rejony, ciekawe osobowości, zdeterminowani i oddani działacze. Od pewnego czasu trwa porządkowanie archiwum Pomorskiego Zrzeszenia LZS, w którym udało się ocalić od zapomnienia liczne fotografie, protokoły, komunikaty z imprez, ciekawe fotografie z imprez, sylwetki mistrzów sportu z różnych części województwa.

Obecnie, kiedy więcej czasu możemy poświęcić na przeglądanie pamiątkowych zdjęć, dokumentów, przypominanie zdarzeń zwracamy się do Państwa z prośbą o podjęcie starań skanowania i opisywania zdjęć z imprez Państwa klubów sportowych, gminnych i powiatowych Zrzeszeń LZS, spartakiad sportowych, meczy i zawodów sportowych, które mogą wzbogacić zbiory Pomorskiego Zrzeszenia LZS.

Z pewnością w rożnych miejscach są przechowywane ciekawe pamiątki — dyplomy, puchary, sprzęt sportowy i stroje używane przed dziesiątkami lat. To wszystko może „nabrać nowego życia” i pięknie promować Państwa kluby, stowarzyszenia, ogniwa i koła LZS (istnieje możliwość wykonywania zdjęć cyfrowych, skanowania — aby np. jedyne oryginały zostały u Państwa   — technika obecnie pozwala na wyjątkowo wiele…)

Za Państwa zgodą kolejne cenne dokumenty prezentować będziemy także z czasem na stronie Pomorskiego Zrzeszenia LZS. Jeśli znacie Państwo najstarszych działaczy LZS, którzy może swą aktywność na niwie promowania sportu w barwach LZS przejawiali przed laty — prosimy o kontakt, ewentualnie wiadomości o takich  „cichych bohaterach”. Powstał też pomysł stworzenia Encyklopedii Sportu LZS w Województwie Pomorskim. Jednak, aby przedsięwzięcie ujrzało „światło dzienne” i zawierało jak najwięcej ciekawych materiałów potrzebne jest zaangażowanie wielu oddanych ludzi.

Ze sportowym pozdrowieniem

Jan Trofimowicz

Zachęcamy inne wojewódzkie zrzeszenia do naśladownictwa.

Unihokeistki Interplastic Olimpia Osowa Gdańsk obroniły tytuł mistrzyń Polski

By | Aktualności KZ Ludowych Zespołów Sportowych | No Comments

W związku z pandemią koronawirusa, rozgrywki Energa Ekstraligi Kobiet w unihokeju zostały przerwane tuż po zakończeniu rundy zasadniczej. W półfinale broniąca tytułu mistrzyń Polski Interplastic Olimpia Osowa Gdańsk miała zmierzyć się z Jedynką Trzebiatów. Podjęto jednak decyzję, że sezon nie będzie kontynuowany i zaliczono kolejność po pierwszej fazie sezonu. Tym samym gdańszczanki zdobyły piąty tytuł mistrzowski z rzędu i dziesiąty w historii klubu. Poprzedni podopieczne Bogdana Zajdzińskiego oraz Piotra i Pawła Ludwichowskich wygrywały ligę w latach 2009-12, 2014 i nieprzerwanie od 2015 roku.

— Każdy z nas rozumie sytuację w jakiej się znaleźliśmy i wiemy, że sport zszedł na dalszy plan, z drugiej strony zasłużyliśmy na ten sukces, zajęliśmy pierwsze miejsce w lidze z przewagę 7 punktów nad wicemistrzem. Szanse były takie same dla każdego, szczęśliwie w naszych rozgrywkach zdążyliśmy rozegrać wszystkie mecze, każdy zagrał z każdym systemem mecz i rewanż — powiedział Piotr Ludwichowski.

Fot. sport.trojmiasto