Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe

Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe jest związkiem stowarzyszeń kultury fizycznej. Jest ogólnopolską  organizacją działającą w zakresie sportu, rekreacji i turystyki na rzecz mieszkańców wsi i miast, do którego  należy 16 zrzeszeń wojewódzkich, których członkami są gminne i powiatowe zrzeszenia LZS oraz kluby (w tym UKS/ULKS).

W 2015 roku Krajowe Zrzeszenie LZS skupiało ponad 246 tysięcy członków, z tego ponad 172 tys. to młodzież do lat 18. Członkowie Zrzeszenia zorganizowani są w 7500 jednostkach (ogniwach),  z czego 4845 to kluby sportowe z osobowością prawną. Zrzeszenie zorganizowało w 2015 roku ponad 112 tys. imprez, w których udział  wzięło około 5 milionów uczestników.

Krajowe Zrzeszenie, wspólnie z zrzeszeniami wojewódzkimi i klubami, w ramach realizowanego systemu szkolenia sportowego młodzieży, każdego roku organizuje od 18 do 20 imprez mistrzowskich, w których o tytuły mistrzów LZS walczą w różnych kategoriach wiekowych: lekkoatleci, kolarze, zapaśnicy, łucznicy, ciężarowcy, tenisiści stołowi czy kajakarze – wielu z nich to czołowi zawodnicy w kraju i na świecie. Organizuje również zgrupowania sportowe dla kadry Zrzeszenia w 8 dyscyplinach, wspiera działalność klubów programem WLKS (Wiodące Ludowe Kluby Sportowe) i OSSM (Ośrodki Szkolenia Sportowego Młodzieży). Kluby Zrzeszenia szkolą w 58 sportach tysiące młodzieży, która uczestniczy w systemie współzawodnictwa sportowego prowadzonego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Co roku w tym współzawodnictwie punkty zdobywa ponad 700 naszych klubów.

Nasza działalność opiera się na dziesiątkach tysięcy działaczy sportowych, wolontariuszy, którzy często kosztem własnego czasu wolnego, kosztem rodziny z pasją oddają się działalności w Ludowych Zespołach Sportowych. Wszędzie zabiegają o pomoc ,,na sport”. Sportowym i społecznikowskim bakcylem ,,zarażają” swoje dzieci. Takich elzetesowskich rodzin są tysiące. I to jest nasze dziedzictwo.