Krajowe Zrzeszenie LZS poniżej przedstawia polisy NNW i OC TUiR WARTA na 2018 rok oraz niezbędne instrukcje postępowania w przypadku zaistnienia szkody, a także druki zgłoszenia szkody i wykaz kontaktów z osobami  upoważnionymi do potwierdzania objęcia ubezpieczeniem.

Jednocześnie informujemy, że TERMIN ZGŁOSZENIA SZKODY, TO TERMIN „JAK NAJSZYBSZY”, a wskazany termin 7-dniowy w instrukcjach jest terminem instrukcyjnym, który może być wydłużony ze względu na zaistniałe okoliczności.

„Jak najszybszy” termin zgłoszenia pozwoli na sprawną i szybką procedurę likwidacji szkody.

Informacja o ubezpieczeniu 2019:

1. Informacja o ubezpieczeniu 2019 pobierz

Pobierz dokumenty ubezpieczenia 2018:

1. Polisa NNW TUiR WARTA SA – 908210606077/2017/SJ pobierz
2. Polisa OC TUiR WARTA SA – 912700073558 pobierz
3. Instrukcja obiegu dokumentów przy likwidacji szkód NNW pobierz
4. Druk zgłoszenia szkody z ubezpieczenia NNW pobierz
5. Instrukcja obiegu dokumentów przy likwidacji szkód OC pobierz
6. Zgłoszenie szkody z OC działalności pobierz
7. Wykaz kontaktów do WZ LZS dla potwierdzenia objęcia ubezpieczeniem NNW i OC pobierz