Skip to main content

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

„Sprawowanie nadzoru autorskiego” na zadaniu inwestycyjnym pn.: w ramach projektu: „Modernizacja obiektu Centralnego Ośrodka Szkolenia Ludowe Zespoły Sportowe w Mielnie celem przygotowania infrastruktury społecznej pod Centrum Integracji Społecznej”

Wyłoniono Firmę:

Nazwa: SAM-ARCHITEKCI  ADAM SPYCHALSKI
Adres siedziby Wykonawcy: ul. Zwycięstwa 273 E; 75-653 Koszalin
NIP: 7531925214
REGON: 320827223

Oferującą za realizację całości zamówienia cenę brutto: 47 625,60 brutto