Skip to main content

VI Zjazd Sprawozdawczo Wyborczy Delegatów Wielkopolskiego Zrzeszenia LZS

Mea culpa. Odrabiamy zaległości. Zjazd Wielkopolskiego Zrzeszenia LZS odbył się w ubiegłym roku. Niestety z gapiostwa nie zarejestrowaliśmy tego faktu wcześniej. Przepraszamy. I naprawiamy nasz błąd. W ubiegłym roku swoje zjazdy miały też zrzeszenia z woj. pomorskiego i dolnośląskiego — o nich pisaliśmy już na naszej stronie.

14 grudnia 2019 r. w auli Centrum Pozarządowych Organizacji Sportowych w Poznaniu odbył się VI Zjazd Sprawozdawczo Wyborczy Delegatów Wielkopolskiego Zrzeszenia LZS, na którym podsumowano 4-letnią działalność naszego Zrzeszenia. W obradach Zjazdu udział wzięło 66 delegatów oraz zaproszeni goście. Sprawozdanie merytoryczne za miniony okres kadencji przedstawił Przewodniczący Rady Wielkopolskiego Zrzeszenia LZS Tadeusz Tomaszewski. Oto fragment jego wystąpienia.

Wielkopolskie Zrzeszenie LZS na koniec 2019 roku zrzeszało 241 członków prawnych — 36 to Gminne i Powiatowe Zrzeszenia LZS, 133 LKS-y i 72 UKS-y. Członkowie prawni Wielkopolskiego Zrzeszenia LZS w osobach gminnych i powiatowych Zrzeszeń skupiają 239 pomiotów prawnych, w przeważającej części LZS-ów. Ogółem do członków prawnych Wielkopolskiego Zrzeszenia należy 7210 członków, w tym  2 270 kobiet oraz 3 695 młodzieży do lat 18. (…) W sposób systemowy szkolenie prowadzone jest w 282 sekcjach. Do najpopularniejszych należą: piłka nożna, lekkoatletyka, zapasy, podnoszenie ciężarów, tenis stołowy, kolarstwo, jeździectwo oraz gry zespołowe — piłka siatkowa i ręczna oraz koszykówka. Członkowie prawni WZ LZS, wspierani są przez samorządy gminne i powiatowe. Tylko w 2019 roku członkowie prawni Wielkopolskiego Zrzeszenia LZS w Wielkopolsce zorganizowali ogółem przeszło 3000 różnego rodzaju imprez sportowo-rekreacyjnych, w których udział wzięło ponad 120 000 uczestników.

(…) Od 1999 roku Wielkopolskie Zrzeszenie LZS prowadzi Współzawodnictwo Sportowo-Turystyczne Powiatów o Puchar Marszałka Województwa Wielkopolskiego. W ten sposób organizowana rywalizacja cieszy się niezmiennie zainteresowaniem uczestników oraz samorządów. Świadczy o tym liczba uczestników i zaangażowanie samorządów na rzecz organizacji imprez wchodzących w skład współzawodnictwa. (…) Wielkopolskie Zrzeszenie LZS prowadzi także od 2006 roku Współzawodnictwo LZS Młodzieży Szkolnej Szkół Ponadgimnazjalnych. Obejmuje ono kilka najbardziej popularnych dyscyplin sportowych, dla których organizowane są zawody na szczeblu wojewódzkim.

(…) Wielkopolskie Zrzeszenie LZS jest operatorem wojewódzkim programu Ministerstwa Sportu „Umiem pływać”. Tylko w 2019 roku programem objętych było 7748 dzieci z 72 gmin, które pływały na 31 pływalniach.

(…) Wielkopolskie Zrzeszenie w 2019 roku realizowało (rozpoczęty w 2018 r.) program lekkoatletyczny pod nazwą „Wielkopolskie Czwartki Lekkoatletyczne”, ogłoszony i współfinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Łącznie przeprowadzono w 15 różnych powiatach 175 „Wielkopolskich Czwartków Lekkoatletycznych”, w których wystartowało ok. 25 tys. zawodników. Samorząd Województwa Wielkopolskiego w roku 2019 na realizację tego programu przeznaczył 120 000 zł.

(…) Działalność turystyczna Wielkopolskiego Zrzeszenia LZS w Poznaniu koncentrowała się na organizacji rajdów pieszych, rowerowych i motorowych. Łącznie WZ LZS było organizatorem 15 imprez turystycznych o charakterze regionalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim, w których udział wzięło około 1 500 uczestników. Organizowano także tradycyjne rajdy samochodowe, wchodzące w skład popularnych Mistrzostw Okręgu PZMot i Turystycznych Samochodowych Mistrzostw WZ LZS.

Turyści Wielkopolskiego Zrzeszenia LZS brali także udział w imprezach ogólnopolskich, organizowanych przez Krajowe Zrzeszenie LZS. Największe osiągnięcia uzyskali reprezentanci w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy Turystyczno-Krajoznawczej Mieszkańców Wsi. Ma to związek z podniesieniem poziomu wiedzy i umiejętności naszych turystów, dzięki kilkuletniej organizacji Wielkopolskiej Olimpiady Wiedzy Turystyczno-Krajoznawczej Mieszkańców Wsi oraz eliminacji powiatowych, organizowanych w 10 powiatach.

(…) Ważnym celem działalności Wielkopolskiego Zrzeszenia LZS jest prowadzenie szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo. Program rozwoju sportu wyczynowego realizowany jest przez Ośrodki Szkolenia Sportowego Młodzieży LZS oraz Wiodące Ludowe Kluby Sportowe. W 2019 roku Wielkopolskie Zrzeszenie miało 14 OSSM i 23 WLKS-y. Najlepszym zawodnikom WZ LZS w latach 2005 — 2019 ufundowało 177 stypendiów o charakterze sportowym lub socjalnym.

Sprawozdanie finansowe przedstawił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Grzegorz Wasielewski, który jednocześnie wnioskował o udzielenie absolutorium ustępującej Radzie Wielkopolskiego Zrzeszenia LZS. Delegaci jednogłośnie udzielili absolutorium ustępującym władzom.

W wyniku przeprowadzonego tajnego głosowania Przewodniczącym Rady Wielkopolskiego Zrzeszenia LZS został Tadeusz Tomaszewski, który pełni tę funkcję nieprzerwalnie od 1993 r.

Członkami Rady Wielkopolskiego Zrzeszenia LZS wybrani zostali: Bierła Władysław, Durczyński Mirosław, Gruchała Sławomir, Hoffmann Rafał, Janicki Lech, Kobylczak Andrzej, Krzewiński Ignacy, Łączka Bogumił, Niewiadomska Monika, Nowak Jerzy, Nowak Tadeusz, Pauliński Lech, Piasek Krzysztof, Ratajczak Stanisław, Rotnicki Zdzisław, Skopińska Marzena, Wachowiak Eligiusz, Walczak Zenon.

Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Wielkopolskiego Zrzeszenia LZS po raz trzeci został wybrany Grzegorz Wasielewski natomiast członkami: Edmund Tetlak, Franciszek Kosicki, Jan Śwital i Robert Skrzypczak.

27 grudnia 2019 r. odbyło się I posiedzenie Rady Wielkopolskiego Zrzeszenia LZS w Poznaniu. Na wniosek przewodniczącego Rada dokonała wyboru osób funkcyjnych oraz składu Prezydium Wielkopolskiego Zrzeszenia LZS. W skład prezydium poza przewodniczącym Tadeuszem Tomaszewski weszli: Krzysztof Piasek, z-ca przewodniczącego ds. organizacyjnych, Mirosław Durczyński, z-ca przewodniczącego ds. upowszechniania, Sławomir Gruchała, z-ca przewodniczącego ds. Sportu i Turystki, Eligiusz Wachowiak, sekretarz, Marzena Skopińska, skarbnik i członkowie Prezydium — Stanisław Ratajczak, Tadeusz Nowak, Rafał Hoffmann.

Na zdjęciu Rada Wielkopolskiego Zrzeszenia LZS