Zmarł Andrzej Jarosz, wieloletni, zasłużony działacz Ludowych Zespołów Sportowych

Andrzej Jarosz zmarł 25 lutego. Przez szereg lat był oddanym działaczem i członkiem Rady Wojewódzkiej Ludowe Zespoły Sportowe w Gdańsku. Pełnił funkcję inspektora ds. szkół rolniczych. Jako doświadczony pedagog wspierał poczynania młodszych nauczycieli, dzielił się swoim doświadczeniem. Dzięki wyjątkowo pogodnemu usposobieniu potrafił zjednywać sobie ludzi. Z ramienia Rady Wojewódzkiej LZS w Gdańsku odpowiadał także za rozwój infrastruktury sportowej. Miał swój osobisty wkład w powstanie kilku hal sportowych na Wybrzeżu. Często współorganizował liczne zawody sportowe różnego szczebla. Był wyjątkowo lubianym i szanowanym kolegom wśród kolejnych pokoleń trenerów, działaczy i sportowców LZS. Szczególnie dużo serca poświęcił rozwojowi sportu i bazy sportowej na terenie Miasta i Gminy Puck.

Za swą długoletnią pracę zawodową i społeczną otrzymał liczne odznaczenia państwowe z Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski na czele. Wielokrotnie otrzymywał różne wyróżnienia, w tym m.in: Odznakę Zasłużony Działacz LZS i Honorową Złotą Odznakę LZS.

Urodził się 11 listopad 1933 roku w leśniczówce Rochy w powiecie Krotoszyńskim. Jako młody chłopak działał w konspiracji. Po wojnie szybko odrobił zaległości w edukacji i w 1953 roku rozpoczął studia na AWF w Poznaniu. W 1956 roku otrzymał nakaz pracy w Gdańsku. Trafił do Wojewódzkiego Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa — Oddziału Oświaty Rolniczej. Otrzymał angaż do Technikum Melioracji Wodnych w gdańskiej Oruni, miał tam uczyć młodzież wychowania fizycznego i przysposobienia wojskowego. Równocześnie uczył wf w Liceum Medycznym w Sopocie. W 1957 roku był współzałożycielem klubu LZS Sokół w Technikum Melioracji Wodnych. W 1958 roku przy wsparciu Oddziału Oświaty Rolniczej zorganizował Regionalny Ośrodek Metodyczny dla nauczycieli wychowania fizycznego z woj. gdańskiego, bydgoskiego, szczecińskiego i koszalińskiego. Dzięki jego zaangażowaniu i determinacji w kolejnym roku powstał centralny ośrodek metodyczny oraz Komisja Wychowania Fizycznego i Sportu przy Radzie Głównej LZS w Warszawie. Jako metodyk i przewodniczący Komisji Wychowania i Sportu w Gdańsku pracował do reformy administracyjnej.

Był pasjonatem piłki ręcznej — w 1958 roku miał swój udział w reaktywowaniu Okręgowego Związku Piłki Ręcznej w Gdańsku. Jednocześnie podnosił swoje kwalifikacje instruktorskie i trenerskie w tej dyscyplinie sportu. Był trenerem LZS Sokół w Oruni. Już w 1959 roku jego, wtedy jeszcze 11-osobowa drużyna zdobyła tytuł mistrza okręgu. Zawodnicy przez niego trenowani trafiali do kadr narodowych. W 1962 roku jego wychowankowie zdobyli tytuł mistrza województwa wśród szkół średnich (już 7-osobowa drużyna) oraz awans na mistrzostwa Polski, w których zajęli IV miejsce. Stawali także na podium Centralnych Igrzysk Szkół Młodzieży Szkół Rolniczych. Liczne sukcesy odnosili także jego wychowankowie w ogólnopolskich zawodach sportowych w innych dyscyplinach, szczególnie w lekkoatletyce.

Cześć Jego pamięci!!!

Rodzinie składamy wyrazy głębokiego współczucia

Zarząd i Rada Wojewódzka oraz liczne grono jego współpracowników i sportowców z Pomorskiego Zrzeszenia LZS w Gdańsku
Koleżanki i Koledzy z Krajowego Zrzeszenia LZS