Skip to main content

Program grantowy Bank Młodych Mistrzów Sportu Fundacji Santander

Fundacja Santander zaprasza do składania wniosków w kolejnej edycji programu grantowego BANK MŁODYCH MISTRZÓW SPORTU. Do rozdysponowania ma 150 tysięcy złotych.

Celem programu jest wsparcie realizacji projektów służących rozwojowi dzieci i młodzieży na płaszczyźnie sportowej oraz edukacyjnej (w zakresie fair-play w sporcie). Beneficjentami  mogą być dzieci i młodzież  w wieku od 5 do 26 lat.

W programie mogą wziąć udział organizacje, które posiadają zdolność prawną, np.: fundacje, stowarzyszenia, szkoły, kluby sportowe, czy jednostki samorządu terytorialnego.

Projekty można składać od 22 sierpnia do 20 września 2022 r. (do godz. 23:59) na stronie https://granty.fundacja.santander.pl/

Maksymalna kwota grantu, o którą można się ubiegać w ramach programu wynosi 8 000 złotych.

Jakie działania będą preferowane? Organizacja drużynowych zawodów sportowych, olimpiad, paraolimpiad, treningów oraz innych działań, w których głównym motywem jest sport i promocja zasad fair play.