Skip to main content

IV Pomorska Spartakiada Rekreacyjno-Kulturalnej Kół Gospodyń Wiejskich — najlepsze KGW w Osowie

20 kół gospodyń wiejskich z Pomorza stanęło do rywalizacji w IV Pomorskiej Spartakiady Rekreacyjno-Kulturalnej, która odbyła się 10 września W Chmielnie. Wśród zadań nie zabrakło przeciągania liny, jazdy na taczkach, rzutów ziemniakami do patelni, dojenia sztucznej krowy, wyścigu na rowerach wodnych. Było też artystycznie i kulinarnie — układy taneczne, piosenki o swoim kole, barwne kompozycje kwiatowe, „coś na ząb”. Panie walczyły o trofeum Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, część pucharów ufundowała poseł Henryka Krzywonos-Strycharska obecna na imprezie. Organizatorami imprezy byli: Pomorskie Zrzeszenie LZS, które reprezentował na imprezie prezes PZ LZS Piotr Klecha i jego zastępca Jan Trofimowicz, Gmina Chmielno — obecny był wójt Michał Melibruda, Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chmielnie, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego — obecny Maciej Kowalczuk.

Rywalizację wygrało KGW Osowo z gminy Karsin, drugie miejsce zajęły panie z KGW Dąbrówka Tczewska, gmina Tczew, trzecie KGW Paczewo, gmina Sierakowice.

Na zakończenie imprezy odbyło się losowanie nagród-niespodzianek, które prowadził Franciszek Kaszubowski — członek Zarządu PZ LZS. Impreza była częścią nowego projektu, realizowanego przez Krajowe Zrzeszenie LZS pod nazwą „Aktywna Wieś”, którego głównym celem jest pobudzanie aktywności sportowej wśród mieszkańców wsi.

Fot. PZ LZS