Skip to main content

II Kongres Sportu Wiejskiego — PGE Narodowy 1 października 2022

1 października 2022 roku na Stadionie PGE Narodowym w Warszawie odbędzie się II Kongres Sportu Wiejskiego. Organizatorami Kongresu są: Krajowe Zrzeszenie LZS, Komisja Sportu Wiejskiego, Komisja Współpracy z Olimpijczykami oraz Komisja Współpracy Terytorialnej przy PKOl, Fundacja Centrum Nowoczesnej Edukacji. Patronat honorowy pełnić będą: Jacek Sasin, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Aktywów Państwowych oraz Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryk Kowalczyk. W tym samym czasie na PGE Narodowym odbędą się też następujące imprezy: „Polska od Kuchni. Festiwal Kół Gospodyń Wiejskich”, „Roztańczony Narodowy” oraz „Solidarni z Ukrainą”.

Kongres Sportu Wiejskiego ma być konferencją programową na rzecz zwiększenia stopnia rozwoju kultury fizycznej ma terenach wiejskich, perspektywy poprawy szkolenia w obszarze sportu wyczynowego, dążenia do pełnego wykorzystania infrastruktury sportowej. W zamierzeniach pomysłodawców wydarzenie to ma również ukazanie sportu wiejskiego jako pewnego zjawiska kulturowego, wkomponowanego w szerszy społeczny pejzaż polskiej wsi. Ważne jest także pokazanie polskiej wsi jako atrakcyjnego miejsca do aktywnego spędzania wolnego czasu, szczególnie wśród dzieci, młodzieży i osób starszych.

Jak planują organizatorzy Kongres rozpocznie się ok. godz. 11.00. Na początku głos zabierze Prezes KZ LZS Mieczysław Kazimierza Baszko oraz Jacek Sasin, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Aktywów Państwowych. Następnie prelekcję pt. „Aktywność fizyczna Polaków — współczesne wyzwania i rozwiązania” wygłosi Jakub Kalinowski. Później głos zabierze przedstawiciela PZU S.A, sponsor strategicznego KZ LZS, jego wystąpienie nosi tytuł „Polityka RP w zakresie rozwoju i upowszechniania sportu wiejskiego — rola i znaczenie Zrzeszenia LZS w realizacji tych zamierzeń! „Dobra drużyna” PZU”. O PR i komunikacja z mediami w obszarze promowania działalności stowarzyszeń oraz organizowanych przez nich wydarzeń na terenach wiejskich i małomiasteczkowych mówić będą redaktorzy: Krzysztof Ratajczak (który jak w ubiegłym roku poprowadzi Kongres) i Henryk Urbaś. Po ich wystąpieniu planowane jest wyjście na błonia stadionu i udział w pokazach sportowych przygotowanych przez kluby Zrzeszenia. Po półtoragodzinnym pobycie na świeżym powietrzu odbędzie się dyskusja pn. „Geneza i rozwój sportu w środowisku wiejskim w Polsce”, którą poprowadzą prof. E. Małolepszydr K. Piech z udziałem zaproszonych, wybitnych sportowców oraz uczestników KSW. Podsumowanie Kongresu z udziałem przedstawiciela MSiT planowane jest na godz. 16.00.

Do zobaczenia na PGE Narodowym!

Skip to content