Skip to main content

Na posiedzenie senackiej Komisji Nauki, Edukacji i Sportu w Sosnowcu Andrzej Sadlok zaapelował o legislacyjne uregulowanie działalności gminnych ośrodków sportu

9 listopada 2022 roku w Pałacu Schoena w Sosnowcu odbyło się wyjazdowe posiedzenie senackiej Komisji Nauki Edukacji i Sportu w ramach obchodów 100-lecia pierwszego posiedzenia Senatu II RP. Posiedzeniu przewodniczył przewodniczący Komisji, profesor Kazimierz Wiatr. Obecny był marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, profesor Tomasz Grodzki. Wyjazdowe posiedzenie Komisji w Sosnowcu odbyło się z inicjatywy senator Joanny Sekuły, zastępcy przewodniczącego Komisji. Tematem obrad był „Sport amatorski i zawodowy w opinii praktyków”.

Wśród zaproszonych gości oprócz prezydentów, burmistrzów, wójtów i innych samorządowców, przedstawicieli biznesu, polskich związków sportowych oraz czynnych wybitnych sportowców znaleźli się reprezentujący Śląskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe prezes Andrzej Sadlok oraz sekretarz Janusz Ciołczyk. Oboje podczas wystąpień poświęconych roli Zrzeszenia LZS w środowiskach wiejskich i małomiasteczkowych przedstawili informację o działalności Krajowego Zrzeszenie LZS, dołączając materiał pisemny. Następnie skoncentrowali się na funkcjonowaniu Śląskiego Zrzeszenia oraz małych klubów sportowych, takich jak np. LKS „Pasjonat” Dankowice i LKS „Ciężkowianka” Jaworzno.

Został również poruszony niezwykle ważny problem funkcjonowania w przyszłości małych klubów sportowych. W imieniu Śląskiego Zrzeszenia LZS prezes Andrzej Sadlok odniósł się do Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Ustawa ta zobligowała wszystkie gminy w Polsce do utworzenia przez lokalne samorządy instytucji kultury, dla których prowadzenie takiej działalności jest podstawowym celem statutowym. W związku z powyższym funkcjonowanie ośrodków kultury nie napotyka na większe problemy, bowiem ich funkcjonowanie jest możliwe przede wszystkim dzięki gminnemu budżetowi. Do dzisiaj niestety takiej ustawy, jeżeli chodzi o sport i jego funkcjonowanie, nie ma. Zdaniem prezesa Sadloka czas najwyższy, aby małe wiejskie kluby sportowe funkcjonowały pod Gminnymi Ośrodkami Sportu, co winno nastąpić poprzez działania ustawodawcy. W gminach, gdzie tego typu ośrodki sportu powstały, małe kluby działają o wiele sprawniej. A co z pozostałymi? W związku z powyższym w imieniu śląskich LZS-ów złożono wniosek do senackiej Komisji Nauki, Edukacji i Sportu o zainteresowanie się tematem oraz podjęcie stosownych działań, które byłyby korzystne dla małych klubów oraz wiejskiego sportu.

Fot. Tomasz Paczos, Kancelaria Senatu