Skip to main content

Plany Ministerstwa Sportu i Turystyki na 2023 rok

3,5 miliarda złotych — takim budżetem w 2023 roku będzie dysponować Ministerstwo Sportu i Turystyki. Pozwoli to jeszcze skuteczniej realizować nowe projekty i rozwijać już istniejące programy. Tak o nowych programach mówił podczas ich prezentacji minister Kamil Bortniczuk.

1000 hal przy polskich szkołach. W 2023 ruszy pierwsza pełna edycja programu, który zakłada budowę 1000 nowych hal przy polskich szkołach. Program realizowany będzie w latach 2023-2024. — Będzie to największy program rozwoju infrastruktury sportowej w historii RP. Przewidziany budżet to 2 mld zł — powiedział minister Bortniczuk.

Wirtualna strzelnica w każdej szkole. W ramach rozwoju Programu Upowszechniania Strzelectwa minister Bortniczuk zapowiedział stworzenie programu zajęć na wirtualnych strzelnicach, które będą dostępne dla wszystkich uczniów polskich szkół ponadpodstawowych. W projekcie, którego budżet wyniesie 25 mln zł, weźmie udział 200 lokalnych animatorów. Program realizowany będzie we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki.

Sportowe Talenty — W przyszłym roku szkolnym nasz nowy program Sportowe Talenty będzie obligatoryjnie wpisany do podstawy programowej w szkołach. To efekt naszej dobrej współpracy z ministrem edukacji i nauki Przemysławem Czarnkiem — stwierdził minister Bortniczuk.

W roku szkolnym 2022/2023 Program Sportowe Talenty prowadzony jest pilotażowo w szkołach z województw opolskiego i lubelskiego. To narzędzie, które pozwala nauczycielom ocenić potencjał sportowy uczniów. Wyniki testów sprawnościowych przeprowadzanych w każdym semestrze umieszczane są w zanonimizowanej bazie danych, która — po zgodzie ucznia i rodzica — będzie udostępniana polskim związkom i klubowym sportowym. Dzięki temu łatwiej będzie odnaleźć wśród dzieci i młodzieży sportowe talenty.

III Igrzyska Europejskie Kraków-Małopolska. Przed nami największa impreza sportowa roku 2023 na świecie — III Igrzyska Europejskie Kraków-Małopolska. Wzmacniamy rangę tego wydarzenia i zapisujemy się na pięknych kartach historii olimpizmu. Igrzyska Europejskie, które w tym roku odbędą się w naszym kraju, to nowa jakość na sportowej mapie Europy. Po raz pierwszy odbędą się w państwie członkowskim Unii Europejskiej, a ich program sportowy będzie wyjątkowo bogaty

— zapowiedział minister Bortniczuk. Igrzyska Europejskie to 28 dyscyplin, w większości olimpijskich, które zostaną rozegrane w 11 lokalizacjach. 95 procent dyscyplin odbywać się będzie w randze kwalifikacji olimpijskich i Mistrzostw Europy.

Jak czytamy na stronach MSiT kontynuowane będą również istniejące programy, a ich budżety uległy w 2023 roku podwyższeniu. Poniżej przegląd najważniejszych programów.

Program „Lokalny Animator Sportu” ukierunkowany jest na pobudzenie aktywności środowisk i samorządów lokalnych w celu właściwego wykorzystania potencjału obiektów sportowych wybudowanych w ramach programu inwestycyjnego „Moje Boisko — Orlik 2012”. Polega na zaangażowaniu animatorów i dofinansowaniu ich wynagrodzenia za prowadzenie zajęć sportowych na tych obiektach, przy współfinansowaniu przez jednostki samorządu terytorialnego. Budżet tego programu wynosi 21 milionów. Rozstrzygnięto już konkurs ofert na operatora programu — został nim Państwowy Instytut Badawczy.

Już w połowie listopada rozpoczął się nabór wniosków na realizację w 2023 roku Programu Klub. Budżet jest najwyższy w historii i wynosi 75 milionów złotych. Nabór dotyczy wyłonienia ogólnopolskiego operatora programu, który będzie go realizował przez okres trzech lat (2023-2025) i dokona rekrutacji klubów sportowych do wsparcia. Ogłaszając ten nabór minister powiedział m.in.: — Model z ogólnopolskim operatorem Programu Klub, który wprowadziliśmy w życie w poprzedniej edycji, sprawdził się znakomicie, a wsparciem objętych zostało aż 5776 klubów — wszystkie, które wypełniły kryteria formalne naboru. Tym razem wyłaniamy operatora na trzy kolejne lata, co powinno zapewnić dalszy rozwój i płynność projektu. Jednocześnie podjąłem decyzję o zwiększeniu o 6 mln zł środków na Program Klub w 2023 roku do rekordowego poziomu 75 mln zł.

Nieco wcześniej, bo 10 listopada ogłoszono nabór wniosków na operatora krajowego i operatorów wojewódzkich Programu Szkolny Klub Sportowy. Budżet nowej edycji programu jest rekordowy i wynosi 70 mln zł, a więc o 10 mln zł więcej niż w 2022 roku. Podstawowym celem Programu SKS jest upowszechnianie sportu i aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży. W ramach Programu realizowanych jest blisko 100 różnorodnych form aktywności. Program rozwija się i angażuje coraz więcej dzieci, rodziców i nauczycieli — powiększa się SKS-owa społeczność. Konkurs został już rozstrzygnięty. Ogólnopolskim operatorem programu został Instytut Sportu — Państwowy Instytut Badawczy, a jednym z wojewódzkich — Wojewódzkie Zrzeszenie LZS w Lublinie.

Program Sport dla Wszystkich ma na celu popularyzację sportu w społeczeństwie poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych. Na realizację zadań z zakresu naboru zaplanowano kwotę w wysokości 30 mln zł. W ramach programu można realizować następujące zadania: 1. Upowszechnianie sportu w rodzinie oraz w różnych grupach społecznych; 2. Upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim: Aktywna wieś,

Organizator sportu w środowisku wiejskim, 3. Wspieranie organizowanych w Polsce sportowych przedsięwzięć realizowanych w ramach działań rządu dotyczących „Współpracy z Polonią i Polakami za granicą”; 4. Wspieranie projektów sportu dla wszystkich (poz. 1-3) realizowanych przez fundacje działające w obszarze kultury fizycznej.  

Program dofinansowania zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży w 2023 roku. Jego budżet w tym roku wynosi 184 miliony. W ramach programu wydzielone są również zadania publiczne dotyczące wspierania udziału reprezentacji Polski w: Akademickich Mistrzostwach Świata, Letnich i Zimowych Igrzyskach Uniwersyteckich FISU, Zimowym i Letnim Festiwalu Młodzieży Europy (EYOF). Jak powiedział minister Bortniczuk: — W porównaniu do ubiegłego roku środki na realizację tego programu zostaną zwiększone o 60 mln zł. Oznacza to wzrost nakładów na szkolenie i współzawodnictwo sportowe młodzieży o ponad 48 procent. Co warte podkreślenia, w tej edycji programu wszystkie polskie związki sportowe otrzymają dotację wyższą niż w 2022 roku.

Na program „Sport Akademicki” przeznaczona została kwota wynosi 14 mln zł. To o 4 mln zł więcej niż w roku ubiegłym.

Na wsparcie szkolenia zawodników kadr wojewódzkich i finałów OOM w sportach zimowych, halowych i letnich przeznaczono 62 mln zł. — Naszym celem — powiedział minister Bortniczuk ogłaszając konkurs ofert — jest zapewnienie zawodnikom z kategorii wiekowych młodzika, juniora młodszego, juniora i młodzieżowca optymalnych warunków rozwoju sportowego. Dzięki ogłoszonemu programowi możemy dokonać skutecznej selekcji utalentowanych sportowo zawodników do dalszego szkolenia. W porównaniu do ubiegłego roku środki na realizację tego programu zostały zwiększone o 12 mln zł.

Minister Sportu i Turystyki ogłosił też już „Program dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadań w zakresie szkolenia i współzawodnictwa sportowego młodzieży, realizowanego w Akademickich Centrach Szkolenia Sportowego, Wojskowych Centrach Szkolenia Sportowego, Ośrodkach Szkolenia Sportowego Młodzieży Ludowych Zespołów Sportowych w roku 2023”. Na program przeznaczone zostały rekordowe środki w wysokości 20 mln zł. — Mając świadomość, jak ważnym ogniwem piramidy szkoleniowej jest szkolenie młodzieży zdecydowałem o zwiększeniu budżetu na zadania realizowane w ramach programu o 4 mln zł w porównaniu z ubiegłym rokiem. Naszym celem jest konsekwentna poprawa warunków w jakich młodzi  zawodnicy przygotowują się do rywalizacji krajowej i międzynarodowej w sportach olimpijskich.

— powiedział Kamil Bortniczuk.

Na „Program dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w roku 2023 zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży związanych ze szkoleniem młodzieży uzdolnionej sportowo w ośrodkach działających ze wsparciem jednostek samorządu terytorialnego”. Środki przeznaczone na realizację programu są rekordowe i wynoszą 35 mln zł. W 2023 roku planowane jest szkolenie w aż 11 sportach, m.in. piłce siatkowej, koszykówce, lekkiej atletyce, piłce ręcznej, hokeju na lodzie, czy łyżwiarstwie szybkim.

Program wspierania sportów olimpijskich. Ogłaszając konkurs ofert na ten program minister Kamil Bortniczuk powiedział: — Zależy mi na stworzeniu optymalnych warunków szkolenia dla zawodników kadr narodowych, dlatego zdecydowałem o zwiększeniu środków przeznaczonych na realizację programu olimpijskiego do blisko 180 mln zł. To o 32,5 mln zł więcej niż w roku ubiegłym. Przed nami dwie bardzo ważne imprezy — Igrzyska Europejskie Kraków-Małopolska 2023 oraz Igrzyska Olimpijskie, które w 2024 roku odbędą się w Paryżu. Wspieramy biało-czerwonych w ich drodze po sportowe marzenia.

Na „Program wspierania sportów nieolimpijskich” przeznaczono również rekordową sumę 28 milionów zł. — Przed nami III Igrzyska Europejskie Kraków-Małopolska. Będzie to najważniejsze wydarzenie sportowe na Starym Kontynencie w 2023 roku. Organizacja igrzysk to wielopoziomowa inwestycja w rozwój polskiego sportu. Chcemy, aby polscy zawodnicy otrzymali najlepsze możliwe wsparcie podczas przygotowań do tej imprezy, dlatego budżet tegorocznego programu wspierania sportów nieolimpijskich jest najwyższy w historii i wynosi 28 mln zł. Jako ministerstwo dokładamy maksymalnych starań, aby biało-czerwoni mogli w jak najlepszych warunkach przygotować się do startów w zawodach rangi międzynarodowej — powiedział minister sportu i turystyki Kamil Bortniczuk.

Na program organizacji zajęć sportowych dla uczniów finansowanych ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów przeznaczono 25 mln zł.

Na Program Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych przeznaczono rekordowe 30 milionów złotych, to blisko 10 milionów więcej niż w ubiegłym roku. — Chcemy, aby osoby z niepełnosprawnościami miały jak największy dostęp do oferty zajęć, obozów i imprez sportowych — powiedział minister Bortniczuk.

Ponadto w budżecie na 2023 rok zarezerwowano rekordowe 1,5 mld złotych na infrastrukturę sportową. Tu priorytetem będzie przeprowadzenie pierwszej pełnej edycji programu budowy hal o lekkiej konstrukcji, tzw. hal łukowych (w ubiegłym roku realizowano program pilotażowy) oraz kontynuacja takich programów jak: Sportowa Polska, Inwestycje o szczególnym znaczeniu dla sportu czy też program modernizacji orlików.

Opracowano na podstawie konferencji prasowej ministra Kamila Bortniczuka i materiałów zamieszczonych na stronie internetowej MSiT. Fot. MSiT