Skip to main content

10 tys. zł na „Potańcówki Wiejskie”! Program Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi

Jak czytamy na stronie internetowej: „Instytut uznaje ogromną wartość muzyki i tańca polskiej wsi jako części dziedzictwa kulturowego naszego kraju. Poprzez ogłoszony program „Potańcówki Wiejskie”, Instytut zamierza wzmacniać i upowszechniać ideę organizowania spotkań społeczności, dla których osią jest kultura ludowa pochodzenia lokalnego. W ten sposób Instytut chce pokazać, szczególnie młodemu pokoleniu, wartość rodzimych tradycji oraz ponadczasowość jej elementów. Celem programu jest również wspieranie artystów i wykonawców w kultywowaniu muzyki tradycyjnej polskiej wsi”.

W ramach programu „Potańcówki Wiejskie” można ubiegać się o dofinansowanie na poziomie 100%, z maksymalną kwotą dofinansowania do 10 000 zł.

 Kto może wnioskować o dofinansowanie?

Podmiotami, które mogą ubiegać się o dofinansowanie są:

  • koła gospodyń wiejskich,
  • ochotnicze straże pożarne,
  • organizacje pozarządowe (inne niż wymienione powyżej),
  • samorządowe instytucje kultury.

Jakie są ramy czasowe?

Nabór wniosków rozpoczyna się 22 maja i będzie trwał do 16 czerwca. Po tym czasie wnioski podlegają ocenie formalnej oraz merytorycznej (kryteria oceny merytorycznej stanowią załącznik nr 2 do Regulaminu Programu). Ogłoszenie wyników programu — wykazu inicjatyw, które otrzymają dofinansowanie —  planujemy na koniec lipca.

Okres organizacji potańcówek to sierpień — październik 2023 r.

Jak wyglądają formalności dla Wnioskodawców?

Wnioski do Programu składane są wyłącznie elektroniczne za pomocą generatora wniosków Witkac. Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek, przy czym w ramach jednego wniosku można ubiegać się o dofinansowanie organizacji więcej niż jednej potańcówki, pod warunkiem nieprzekroczenia maksymalnej kwoty dofinansowania tj. do 10 000 zł.

Wszystkie potrzebne dokumenty znajdziecie pod tym linkiem: https://nikidw.edu.pl/2023/05/16/narodowy-instytut-kultury-i-dziedzictwa-wsi-oglasza-program-potancowki-wiejskie/

Informacji dotyczących Programu udzielają następujące osoby:
Paulina Rutkowska, e-mail: paulina.rutkowska@nikidw.edu.pl, tel. 506 582 324,
Joanna Turek, e-mail: joanna.turek@nikidw.edu.pl, tel. 511 543 377.