Skip to main content

360 klubów z Listy Rezerwowej Rządowego Programu „KLUB” – edycja 2023 otrzyma dofinansowanie!

By 29 sierpnia 20236 września, 2023Aktualności KZ Ludowych Zespołów Sportowych

Minister Sportu i Turystyki Kamil Bortniczuk – decyzją z dnia 24 sierpnia 2023 roku, biorąc pod uwagę jeden z priorytetów MSiT „wsparcie działalności małych i średnich klubów sportowych”, zwiększył środki przeznaczone na realizację w 2023 roku Rządowego Programu „KLUB” o kwotę 4 085 000, – złotych

https://www.gov.pl/web/sport/zwiekszenie-kwoty-na-realizacje-w-2023-r-programu-klub
https://www.gov.pl/web/sport/rekordowe-wsparcie-w-programie-klub.

Pozwoli to na udzielenie wsparcia dodatkowo dla 360 klubów z tzw. Listy Rezerwowej, na której znalazły się wszystkie stowarzyszenia, których wnioski – złożone do tegorocznej edycji Programu, zostały ocenione pozytywnie.

Do wszystkich klubów z ww. listy zostanie przesłana oficjalna informacja o przyznaniu dofinansowania (w systemie AMODIT oraz drogą e-mailowa) wraz z instrukcją dalszego postępowania. Kolejne kroki – realizowane przy współpracy z Operatorami Wojewódzkimi Programu, to podpisanie umowy i przekazanie do klubów środków finansowych. Na tym etapie możliwa jest również ew. aktualizacja wniosku.

Szczegółowe informacje wraz z listą klubów: https://rzadowyprogramklub.pl