Skip to main content

Odpowiedzi na pytania dotyczące Przetargu pisemnego na wykonanie i dostawę dyplomów dla uczestników Rządowego Programu Klub

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na pojawiające się pytania, uprzejmie informujemy, że wymagania zawarte w ogłoszeniu, to wymagania minimalne.

Zdając sobie sprawę z faktu, że głównym czynnikiem determinującym łączną wartość ofert jest rodzaj papieru czy sposób foliowania, dlatego nie narzucamy Państwu tychże wymagań szczegółowych.

Zgodnie z wytycznymi dot. dyplomów, jakie można znaleźć na stronie Ministerstwa Sportu i Turystyki:

„Wydruk na białym, sztywnym papierze min. 200 g, format A4.”

Mając na uwadze trwałość dyplomów przekazywanych dla klubów (6300 klubów), najkorzystniej byłoby, aby były one laminowane dwustronnie.

W żaden sposób, ogłoszony przetarg nie narzuca kwestii dotyczących dostawy dyplomów. Decyzję zarówno w zakresie pakowania dyplomów, jak i sposobu ich przesłania, pozostawiamy w gestii do wyboru wykonawcom.

Przypominamy jednocześnie, że listę klubów do których będą wysyłane dyplomy, znajdą Państwo na naszej stronie:
https://lzs.pl/2023/09/27/przetarg-pisemny-na-wykonanie-i-dostawe-dyplomow-dla-uczestnikow-rzadowego-programu-klub/