Skip to main content
All Posts By

KZ LZS

Wielki triumf polskich lekkoatletów na HME w Belgradzie – 12 medali i wygrana w klasyfikacji drużynowej

By Aktualności KZ Ludowych Zespołów Sportowych

5 marca zakoń­czyły się w Bel­gra­dzie Halowe Mi­strzo­stwa Eu­ropy w lek­kiej atle­tyce senio­rów. Pol­ska repre­zen­ta­cja zdo­była 12 medali – 7 zło­tych, 1 sre­brny i 4 brą­zowe. W 34­-oso­bo­wej eki­pie było 5 zawo­dni­ków z na­szych klu­bów. Naj­le­piej spi­sali się: Tomasz Jasz­czuk (WLKS Nowe Iga­nie), który w skoku w dal zajął 4 miej­sce i Damian Czy­kier (KS Pod­la­sie Bia­ły­stok), który co pra­wda nie awan­so­wał do fi­nału biegu 60 m przez płotki, ale po­pra­wił swój re­kord ży­cio­wy (7.65), a awans do naj­lep­szej ósemki mi­strzostw prze­grał o 0,002 sekundy.

 

Brązowy medal w biegu na 1500 m zdobyła Sofia Ennaoui, która do niedawna była zawodniczką LKS Lubusz Słubice. Złoty medal w skoku wzwyż wywalczył Sylwester Bednarek (RKS Łódź), którego trenerem od niedawna jest Mariusz Lićwinko z KS Podlasie Białystok. Największym rozczarowaniem był brak awansu do finału Kamili Lićwinko (KS Podlasie Białystok), ale na usprawiedliwienie można dodać, że start w tych mistrzostwach nie był tegorocznym priorytetem zawodniczki. Miała opóźnienia w treningach i niewiele startów. Zdecydowała się na wyjazd do Belgradu po dobrym występie na Lotos Cup, podczas którego skoczyła 1.96 cm. Ale już jej występ na mistrzostwach Polski pokazał, że Kamila nie jest w ustabilizowanej formie. Podobnie można powiedzieć o Karolinie Kołeczek (MUKS Junior Wisła Sandomierz), która również nie zakwalifikowała się do finału. Nasza płotkarka dokonała w swojej karierze sportowej diametralnej zmiany – przeniosła się do Anglii, zmieniła trenera i szykuje formę na ME w Londynie. W pchnięciu kulą reprezentowało Polskę 3 kulomiotów, wśród nich był Rafał Kownatke z naszego klubu LKS Ziemi Puckiej Puck – niestety w kwalifikacjach uzyskał tylko 19.28, a trzeba było pchać powyżej 20 metrów.

Dwanaście medali zdobytych przez polskich lekkoatletów to wyrównanie najlepszego wyniku w historii halowych mistrzostw Europy. Poprzednio tak bogaty dorobek Biało-Czerwoni osiągnęli w Rotterdamie w 1973 roku. Przed dwoma laty w Pradze polscy lekkoatleci zdobyli 7 medali, ale tylko jeden złoty.

Złote medale w Belgradzie zdobyli: Piotr Lisek (OSOT Szczecin) w skoku o tyczce, Sylwester Bednarek (RKS Łódź) w skoku wzwyż, Konrad Bukowiecki (PKS Gwardia Szczytno), który ustanowił w pchnięciu kulą absolutny rekord kraju 21.97 m, Adam Kszczot (RKS Łódź) w biegu na 800 m, Marcin Lewandowski (CWZS Zawisza Bydgoszcz) w biegu na 1500 m oraz obie nasze sztafety – kobiet i mężczyzn – na 4x400m. Srebrny medal w biegu na 400 m wywalczył Rafał Omelko (AZS AWF Wrocław). Brązowe medale zdobyli: Paweł Wojciechowski (CWZS Zawisza Bydgoszcz) w skoku o tyczce, Sofia Ennaoui (MKL Szczecin) w biegu na 1500 m, Ewa Swoboda (AZS AWF Katowice) w biegu na 60 m i Justyna Święty (AZS AWF Katowice) w biegu na 400 m.

Na zdjęciu Tomasz Jaszczuk (WLKS Nowe Iganie),
fot. PZLA

OOM Małopolska 2017 w sportach zimowych – dominacja naszych zawodników w skokach i kombinacji norweskiej

By Aktualności KZ Ludowych Zespołów Sportowych

W dniach 26-27 lutego w Za­ko­pa­nem, na dużej Kro­kwi i na tra­sach bie­go­wych miej­sco­wego COS, roze­grano za­wody Ogól­no­pol­skiej Olim­piady Mło­dzieży w sko­kach nar­ciar­skich i kom­bi­na­cji nor­we­skiej w kate­go­riach Junior A i Junior B. W skokach nar­ciar­skich zawo­dnicy z na­szych klu­bów zdo­byli łącznie 13 medali – 6 zło­tych, 4 sre­brne i 3 brą­zowe me­dale, w kom­bi­na­cji nor­wes­kiej tych me­dali było 11 – 6 złotych i 5 brą­zo­wych.Sko­czko­wie rywa­li­zo­wali w dwóch kon­kur­sach indy­wi­du­al­nych na Wiel­kiej Krokwi HS-134 i kon­kur­sie dru­ży­no­wym. Kom­bi­na­to­rzy – kon­kurs sko­ków na HS-134 i bieg na 10 km (Junior A) i 7,5 km (Junior B) oraz w sprin­cie czyli kon­kurs sko­ków na HS-134 i bieg na 5 km (Junior A) i 3,5 km (Junior B) oraz w konkursie drużynowym.

 

W pierwszym konkursie skoczków narciarskich w kat. Junior A bez­kon­ku­ren­cyjny oka­zał się Domi­nik Kaste­lik z klubu SS-R LZS Sokół Szczyrk, który po skokach na odle­głość 136,5 oraz 134,5 metra o ponad 70 pun­któw poko­nał swojego klu­bo­wego kolegę – Dawida Krupę. W kategorii Junior B rywalizację zdominowali zawodnicy klubu WSS Wisła, którzy wywalczyli wszystkie miejsca na podium, a bezkonkurencyjny okazał się Paweł Wąsek, który w pierwszej serii uzyskał 134,5 metra, w drugiej wylądował na 130 metrze i tym samym o prawie 60 punktów pokonał Tomasza Pilcha, który skoczył 119,5 oraz 117 metrów. Natomiast brązowy medal zdobył Bartosz Czyż, który uzyskał 118,5 oraz 115 metrów.

W drugim konkursie wśród Juniorów A ponownie najlepszy był Dominik Kastelik, który tym razem swojego kolegę klubowego Dawida Krupę pokonał o 51,2 punkty. Wśród Juniorów B zawody wygrał ponownie Paweł Wąsek z WSS Wisła, (127 i 135 m), wyprzedzając swojego klubowego kolegę Bartosza Czyża, brązowego medalistę pierwszego konkursu.

W konkursie drużynowym w kategorii Junior A zwyciężyła pierwsza reprezentacja województwa śląskiego w składzie: Jakub Jurosz (WSS Wisła), Dominik KastelikDawid Krupa (SS-R LZS Sokół Szczyrk), brązowy medal zdobyła druga reprezentacja woj. śląskiego w składzie: Paweł Stwora (LKS Klimczok Bystra) oraz Mateusz DyrczPaweł Twardosz (PKS Olimpijczyk Gilowice)

Natomiast w kategorii Junior B zwyciężył klub WSS Wisła – Bartosz Czyż, Paweł WąsekTomasz Pilch, brązowy medal wywalczyli zawodnicy LKS Klimczok Bystra – Kacper Konior, Piotr KudziaSzymon Pawłowski.

W kombinacji norweskiej w kategorii Junior A Paweł Twardosz (PKS Olimpijczyk Gilowice) prowadził po skokach i uzyskał najlepszy czas biegu na 10 km, a tym samym wywalczył złoty medal, brązowy zdobył jego klubowy kolega – Mateusz Dyrcz. Takie same medale wywalczyli ci zawodnicy na dystansie sprinterskim.

Wśród Juniorów B triumfował lider po skokach, Piotr Kudzia (LKS Klimczok Bystra), który przekroczył linię mety biegu na 7,5 km minutę przed srebrnym medalistą, trzecie miejsce zajął Kacper Konior kolega klubowy zwycięzcy. Piotr KudziaKacper Konior wywalczyli tego samego koloru krążki na dystansie sprinterskim.

Na zdjęciu: Dominik Kastelik i Paweł Wąsek z WSS Wisła,
fot. Bartosz Leja

26 medali zdobyli zawodnicy naszych klubów na OOM Małopolska 2017 w biegach narciarskich

By Aktualności KZ Ludowych Zespołów Sportowych

W dniach od 25 lutego do 1 marca na tra­sach COS w Zako­pa­nem w ra­mach Ogól­no­pol­skiej Olim­pi­ady Mło­dzieży Mało­pol­ska 2017 w spor­tach zimo­wych rywa­li­zo­wano w bie­gach nar­ciar­skich. Pier­wszą kon­ku­ren­cją był sprint tech­niką kla­sy­czną, nastę­pnie od­były się biegi łączone i na dys­tan­sach oraz sprint dru­ży­nowy. Star­to­wali Junio­rzy i Juniorki A i B. Łącznie zawo­dnicy z klu­bów naszego Zrze­sze­nia zdo­byli 26 medali – 11 złotych, 8 srebrnych i 7 brą­zo­wych. Naj­lep­szym zawo­dni­kiem całych zawo­dów był Mate­usz Hara­tyk z NKS Trój­wieś Bes­ki­dzka, który zdo­był 4 złote medale w kate­gorii Junior A.

W sprincie techniką klasyczną wśród Juniorek A najlepsza okazała się Klaudia Kołodziej z LKS Witów Ski Mszana Górna, a brązowy wywalczyła Agata Warło z NKS Trójwieś Beskidzka. Po złoto w kategorii Juniorka B sięgnęła Monika Skinder z MULKS Grupa Oscar Tomaszów Lubelski.
Najlepszym Juniorem A okazał się Mateusz Haratyk z NKS Trójwieś Beskidzka, trzecie miejsce zajął jego klubowy kolega – Wojciech Fojcik. W kategorii Junior B. srebrny medal wywalczył Krzysztof Puda z LKS Klimczok Bystra.
26 lutego na trasach COS Zakopane Juniorzy A i B oraz Juniorki A i B rywalizowali w biegu łączonym i na dystansach. Juniorzy A mieli do pokonania 10 kilometrów klasykiem i 10 kilometrów łyżwą. Po złoto sięgnął Mateusz Haratyk z NKS Trójwieś Beskidzka. Juniorki A startowały na dystansie 5 km techniką klasyczną i 5 km techniką dowolną. Najlepsza okazała się Agata Warło z NKS Trójwieś Beskidzka, srebrną medalistką została Klaudia Kołodziej z LKS Witów Ski Mszana Górna (+ 52,0 sek).

Juniorzy B rywalizowali w biegu indywidualnym na 7,5 kilometra techniką klasyczną. Wygrał Marek Welusz z SS-R LZS Sokół Szczyrk, a trzeci był Jan Żółkiewski z MULKS Grupa Oscar Tomaszów Lubelski.
Juniorki B startowały w biegu indywidualnym na 5 kilometrów techniką klasyczną. Złoty medal zdobyła Klaudia Pytel z SS-R LZS Sokół Szczyrk, która o 8,1 sekundy wyprzedziła Monikę Skinder z MULKS Grupa Oscar Tomaszów Lubelski.
28 lutego rywalizowano techniką dowolną na skróconych dystansach – od 5 do 7,5 kilometrów. Juniorzy A mieli do pokonania 7,5 kilometra. Trasę najszybciej przebiegł Mateusz Haratyk z NKS Trójwieś Beskidzka, który uzyskał czas o 21,5 sekundy lepszy od Łukasza Bachledy z KS Obidowiec Obidowa. Skład podium uzupełnił Wojciech Fojcik z NKS Trójwieś Beskidzka (+ 34,3 sek).

Juniorki A biegły 5 kilometrów. Wygrała Agata Warło z NKS Trójwieś Beskidzka, a trzecia była Klaudia Kołodziej z LKS Witów Ski Mszana Górna.

Wśród Juniorów B na dystansie 5 kilometrów triumfował Marek Welusz z SS-R LZS Sokół Szczyrk. Juniorki B też startowały w biegu na 5 kilometrów. Brązowy medal wywalczyła Weronika Kaleta z LKS Hilltop Wiśniowa Osieczany.
Ostatnią konkurencją OOM w narciarstwie klasycznym były sztafety sprinterskie, rozgrywane techniką klasyczną. W kategorii Junior A zwyciężyła ekipa NKS Trójwieś Beskidzka (Wojciech Fojcik i Mateusz Haratyk), srebro dla KS Obidowiec Obidowa (Kacper Goździak i Łukasz Bachleda)
Wśród Juniorów B srebrny medal wywalczyli biegacze MULKS Grupa Oscar Tomaszów Lubelski (Bartosz Głaz i Jan Żółkiewski). Wśród Juniorek A srebro zdobyła drużyna UKS Hubal Białystok (Magda Kułakowskia i Agata Dakowicz), a wśród Juniorek B srebro dla MULKS Grupa Oscar Tomaszów Lubelski (Katarzyna Sendecka i Monika Skinder), a brąz dla LKS Hilltop Wiśniowa-Osieczany (Iwona Piekarz i Weronika Kaleta).

Fot. LOZN

61. Halowe Mistrzostwa Polski Seniorów w lekkiej atletyce – 9 medali naszych zawodników

By Aktualności KZ Ludowych Zespołów Sportowych

W dniach 18-19 lutego w Toruniu odbyły się 61. Halowe Mistrzostwa Polski Seniorów w lekkiej atletyce. W mistrzostwach startowało blisko 300 zawodniczek i zawodników. Rozegrano 30 konkurencji. Medale zdobyli zawodnicy z 35 klubów. Zawodnicy z klubów należących do Zrzeszenia LZS wywalczyli 9 medali – 4 złote, 2 srebrne i 3 brązowe. Mistrzami Polski zostali: Kamila Lićwinko w skoku wzwyż i Damian Czykier w biegu na 60 ppł oboje z KS Podlasie Białystok, Tomasz Jaszczuk w skoku w dal z WLKS Nowe Iganie i Weronika Grzelak w 5-boju  z LKS Górnik Wałbrzych. Mistrzostwa stały na dość dobrym poziomie, kilku zawodników zdobyło minima na Halowe ME w Belgradzie, niestety były też konkurencje, w których poziom był wręcz „juniorski” np. tyczka kobiet oraz takie, w których startowało zaledwie 3-5 zawodników.

To był nerwowy konkurs dla Kamili Lićwinko. W drugiej próbie skoczyła 1.85, dopiero w trzeciej uporała się z 1.88. Nasza mistrzyni świata w drugim podejściu zaliczyła 1.93 i zdobyła właśnie z takim wynikiem złoto. Drugi raz w tym sezonie lepiej od wskaźnika na halowe mistrzostwa Europy skakał Tomasz Jaszczuk. Zawodnik WLKS-u Iganie Nowe uzyskał w najlepszej próbie 7.92 i zdecydowanie pokonał kolejnych medalistów. W 5-boju Weronika Grzelak z LKS Górnik Wałbrzych jako jedyna przekroczyła 4 tys. punktów (4051 pkt) i ten wynik dał jej złoto. Nerwowo było na starcie finałowego biegu na 60 metrów przez płotki – aparatura pokazała reakcję startową 0.056 Dominika Bochenka. Płotkarz bydgoskiego Zawiszy długo nie mógł pogodzić się z decyzją sędziów (falstart odstrzelili gdy zawodnicy atakowali już drugi płotek) siedząc na linii startu czwartego toru. Po drugim starcie o złoto walczyli Damian Czykier i Artur Noga – mistrzem kraju został ten pierwszy uzyskując 7.80 i pokonując medalistę mistrzostw Europy o 0.04 sekundy.
W ostatnich latach Karolina Kołeczek (MUKS Wisła Junior Sandomierz), nie miała sobie równych w krajowej rywalizacji płotkarek na 60 i 100 m. Sezon halowy 2017 pokazał, że wyrosła jej w Polsce godna przeciwniczka. Klaudia Siciarz (AZS AWF Kraków)  jest od soboty rekordzistką świata juniorek. Pojedynek płotkarek był ozdobą pierwszego dnia lekkoatletycznych mistrzostw kraju. Wynik Siciarz – 8,00 s jest najlepszym rezultatem Polki od dziewięciu lat. Najlepszy krajowy rezultat w historii należy od 1980 r. do Zofii Bielczyk – 7,77. Kołeczek uzyskała – 8.06.  Przypomnijmy, że Karolina przed tym sezonem zdecydowała się na diametralną zmianę w swoich przygotowaniach. Wyjechała do Anglii. Tam trenuje w grupie Jerzego Maciukiewicza. Jej rezultat w HMP jest o zaledwie jedną setną sekundy gorszy od rekordu życiowego.

Srebro w biegu na 60 m wywalczył Dominik Kopeć KS Agros Zamość, uzyskując ten sam czas co srebrny medalista – 6.78.
W kuli brąz zdobyła Klaudia Kardasz KS Podlasie Białystok – 16.86. W kuli mężczyzn również brąz wywalczył Rafał Kownatke LKS Ziemi Puckiej Puck, który pchnął 20.11 i wypełnił – jako czwarty Polak w tym sezonie – minimum PZLA na halowe mistrzostwa Europy. Brąz wywalczyła także Paulina Mikiewicz-Łapińska (2:03.87) z KS Podlasie Białystok w biegu na 800 m.
61. Halowe Mistrzostwa Polski były także ostatnim akordem inauguracyjnej edycji Orlen Mityng Tour. Najbardziej wartościowe wyniki cyklu uzyskali Joanna Jóźwik na 800 m (rekord Polski) oraz Piotr Lisek w skoku o tyczce. Na Orlen Miting Tour składały się 2 mitingi w mistrzostwa Polski.

Zapraszamy do udziału w I Międzynarodowym Turnieju Gamesball w piłkę nożną „Warsaw Cup 2017” z finałem na Stadionie PGE Narodowym

By Aktualności KZ Ludowych Zespołów Sportowych

Krajowe Zrzeszenie LZS jest jednym z patronów tego turnieju, obok PZPN i SZS. Gamesball to dwustronna gra stołowa piłki nożnej i hokeja. Zasady gry i taktyka gry w gamesball niemal w całości odzwierciedlają grę w piłkę nożną. Tym samym można poznawać i doskonalić umiejętności piłkarskie, tj. zasady gry, taktykę i grę zespołową. Jest przy tym wiele pozytywnych emocji i zabawy. Finał turnieju odbędzie się podczas Międzynarodowych Targów Piłkarskich „Świat piłki” w dniach 7-9 kwietnia 2017. Zapisy do turnieju trwają do 3 marca. Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie internetowej www.gamesball.pl Ambasadorami turnieju są m.in.: Andrzej Strejlau – trener reprezentacji Polski w piłce nożnej 1989-1993, Władysław Kosiniak Kamysz – przewodniczący Rady Głównej KZ LZS, poseł na Sejm RP, Grzegorz Janik – prezes SZS, poseł na Sejm RP. Jednocześnie główny organizator turnieju Gamesball Sp. z o.o. poszukuje organizatorów turniejów lokalnych i wojewódzkich. Zainteresowani organizacją tych turniejów powinni zapoznać się z prezentacją zamieszczoną na końcu tego tekstu.
I Międzynarodowym Turnieju Gamesball w piłkę nożną „Warsaw Cup 2017 – ma charakter otwarty. Turniej rozgrywany jest wyłącznie w kategorii drużynowej. Każda drużyna składać się będzie z dwóch osób – warunek konieczny jedna z tych osób musi być pełnoletnia. Warunkiem udziału jest zapisanie drużyny przez osobę pełnoletnią na listę zgłoszeniową poprzez formularz internetowy.
W zależności od ilości zapisanych drużyn do turnieju przewiduje się 4 stopniowe eliminacje. Turnieje lokalne przeprowadzone zostaną w miejscowościach, w których zgłosi się najwięcej drużyn. Turnieje te rozegrane zostaną do 19 marca. Turnieje wojewódzkie odbywać się będą zwykle w miastach wojewódzkich. W turniejach wojewódzkich wezmą udział po 3 drużyny z każdego turnieju lokalnego. Turnieje te rozgrywane będą do 2 kwietnia.
Pierwszego dnia turnieju na Stadionie PGE Narodowy – 7 kwietnia 2017 – w turnieju o Puchar Polski wezmą udział zwycięzcy (po trzy drużyny) turniejów wojewódzkich. 8 kwietnia odbędzie się Turniej o Puchar Międzynarodowy, w którym rywalizować będą drużyny reprezentujące poszczególne kraje. 9 kwietnia w finale o Puchar Turnieju „Warsaw Cup 2017 – rywalizować będą 32 zwycięskie drużyny z poprzednich dwóch dni zmagań – po 16 z każdego turnieju. Serdecznie zapraszamy.

Halowe Mistrzostwa Polski w Łucznictwie – kluby Zrzeszenia kontra SŁ Marymont Warszawa

By Aktualności KZ Ludowych Zespołów Sportowych

W Kielnarowej odbyły się w dniach 18-19 lutego Halowe Mistrzostwa Polski w Łucznictwie seniorów.

Do tarczy celowało 70 mężczyzn i 50 kobiet, w tym osoby niepełnosprawne. Czołówka polskiego łucznictwa walczyła o medale w konkurencjach drużynowych i indywidualnej w kategorii łuków olimpijskich i bloczkowych. Do zdobycia było w łukach olimpijskich 20 medali – 5 z nich zdobyli zawodnicy SŁ Marymont Warszawa, pozostałe wywalczyli zawodnicy z klubów naszego Zrzeszenia – 3 złote, 3 srebrne i 9 brązowych.
Mistrzynią Polski została, chyba niespodziewanie zawodniczka spoza kadry narodowej, Małgorzata Mickiewicz z MLKS Dąbrovia Dąbrowa Tarnowska, która pokonała w finale 6:2 pokonała Annę Baran z KS Stella Kielce (srebrny medal). Najtrudniejszy pojedynek mistrzyni stoczyła w ćwierćfinale z zawodniczką ULKS Zryw Dobrcz Anną Tobolewską – wygrała dopiero w barażu. Brązowe medale wystrzelały Magdalena Śmiałkowska KS Społem Łódź i Gloria Juszczuk LKS Łucznik Żywiec.
W zawodach mężczyzn brązowy medal wywalczył Marek Szafran z KS Społem Łódź – pozostałe zdobyli zawodnicy  Marymontu Warszawa – złoto Kacper Sierakowski, srebro Sławomir Napłoszek i brąz Piotr Starzycki. Warto w tym miejscu zauważyć, że po raz pierwszy w 35-letniej historii halowych mistrzostw kraju zdarzyło się, że aż trzech zawodników z jednego klubu stanęło na podium.
Najlepszym zespołem kobiecym okazał się LKS Łucznik Żywiec (Natalia Leśniak, Wioletta Myszor, Sylwia Zyzańska i Joanna Rząsa), srebro wywalczyły zawodniczki KS Obuwnik Prudnik, a brąz KS Stella Kielce i drugi zespół LKS Łucznik Żywiec.
Najlepszym zespołem męskim – obyło się bez niespodzianki – został SŁ Marymont Warszawa, który w finale 6:0 pokonał drużynę UKS Talent Wrocław, brąz dla KS Stella Kielce i UKS Tramp Jarosław.

W mikście złoto dla KS Obuwnik Prudnik (Karolina Farasiewicz i Kasper Helbin), brąz KS Społem Łódź (Magdalena Śmiałkowska i Marek Szafran) i UKS Talent Wrocław (Adrianna Trzebińska i Paweł Marzec).

50 medali zdobyli zawodnicy naszych klubów na Halowych MP U-18 i U-20 w lekkiej atletyce

By Aktualności KZ Ludowych Zespołów Sportowych

W dniach od 11 do 13 lutego w Toruniu odbyły się Halowe Mistrzostwa Polski w Lekkiej Atletyce U-18 (kadeci) i U-20 (juniorzy). Startowało ponad 800 zawodników z ok. 100 klubów. Świetnie spisali się zawodnicy z klubów Zrzeszenia LZS, którzy łącznie w obydwu kategoriach wiekowych zdobyli 50 medali. Kadeci zdobyli ich 26 (8 złotych, 11 srebrnych i 7 brązowych), a juniorzy 24 (7 złotych, 9 srebrnych i 8 brązowych. Wywalczyli je zawodnicy z 36 klubów naszego Zrzeszenia – najwięcej zdobyli lekkoatleci z RLTL Radom – 4 (3 złote i 1 brązowy). W sumie medale zdobyli zawodnicy z 80 klubów. Zapewne wielu z nich zobaczymy na mistrzostwach seniorów, które odbędą się w dniach 18-19 lutego w Toruniu.
Medaliści U-20. W chodzie zawodniczek z kategorii U-20 złoto zdobyła Agata Kowalska z KKL Rodło Kwidzyn. Najlepszym juniorem w chodzie na dystansie 5000 metrów został Arkadiusz Drozdowicz PLKS Gwda Piła, który zdeklasował rywali uzyskując w Arenie Toruń czas 21:55.82, halowym wicemistrzem Polski w tej konkurencji został Robert Goławski WLKS Nowe Iganie. W pięcioboju juniorek brązowy medal zdobyła Patrycja Adamczyk KS Polonia Pasłęk. Złoty medal w biegu na 200 m wywalczyła Martyna Kotwiła z RLTL Radom (rż 24.50), zdobyła również brąz w biegu na 60 m. W rywalizacji mężczyzn na dystansie 1500 metrów wszystkie medale zdobyli zawodnicy z naszych klubów – złoto Mateusz Dębski z RLTL Radom, srebro Szymon Zięba (4:00.40, rekord życiowy) UKS Titi Taka Kolbuszowa, a brąz Daniel Gadomski (4:03.10, rekord życiowy) z UKS Siódemka Ostrołęka. W biegu na 3000 m dwa medale dla naszych zawodników – srebro Dariusz Nowakowski MLUKS Tarnów, brąz Rafał Pogorzelski LŁKS Prefbet Śniadowo Łomża. Srebrny medal wyrównując rekord życiowy 4.50 w skoku o tyczce zdobył Paweł Puczko ZLKL Zielona Góra. Brązowy medal w pchnięciu kulą wywalczył zawodnik LKS Ziemia Pucka Puck Wojciech Koszałka. Halowym mistrzem Polski U-20 w biegu płotkarskim na 60 m został Wiktor Santkiewicz STS Pomerania Szczecinek uzyskując czas 7.89. Brązowy medal na 400 m wywalczyła Karolina Łozowska KS Podlasie Białystok. Na 800 m brąz zdobyła  Kinga Grabowska UKS 9 Kalisz. Złoto na dystansie 800 m wywalczył Patryk Kozłowski RLTL Radom bijąc rekord życiowy. W skoku wzwyż trzy medale dla naszych zawodników – złoto Maciej Grynienko UKS Orlica Domaniów (2.16), srebro Mateusz Tofil MKS Bolesławia Bolesławiec (2,12) i brąz Adrian Kordoński LKS Fenix Słupsk (2.06). Wicemistrzynią kraju w trójskoku została Kornelia Suchecka UKS Siódemka Ostrołęka uzyskując 12.56 – nowy rekord życiowy. Srebro w tej samej konkurencji wywalczył Rafał Krawczyk ULKS Warmia Lidzbark Warmiński bijąc rekord życiowy 14.67. Srebrny medal zdobyła także w biegu na 1500 m Sylwia Ciołko KS Podlasie Białystok, podobnie jak Patrycja Skoczylas w UKS 12 Kalisz w skoku wzwyż z rekordem życiowym 1.79.
Medaliści U-18. Łukasz Niedziałek WLKS Nowe Iganie udanie zaatakował własny rekord Polski U-18 w chodzie na 5000 m – na mecie uzyskał czas 20:46.05. Wicemistrzem Polski został Arkadiusz Schiedel MLKS Nadwiślanin Chełmno. Najszybszym w hali  na 60 m  w tej kategorii wiekowej został Antoni Plichta LKS Lubusz Słubice, który w finale jako jedyny złamał barierę 7 sekund uzyskując na mecie czas 6.99. Drugie miejsce zajął Sebastian Charzyński (7.07) z MKS Durasan Płońsk. Złoty medal bijąc rekord życiowy zdobył na 2000 m Tomasz Kurowski GKS Żukowo. Rekord życiowy w skoku wzwyż (170 cm) wyrównała zdobywczyni złotego medalu Martyna Lewandowska MLKL Płock. Trzy medale dla naszych zawodniczek w biegu na 200 m  – złoto wywalczyła Alicja Potasznik z GUKS Asy Dywity, srebro Wiktoria Wrońska UKS Titi Taka Kolbuszowa, a brąz Sara Neumann UKS Orkan Środa Wlkp. Szymon Kreft LKS Ziemi Puckiej Puck wywalczył w biegu na 200 m złoty medal bijąc rekord życiowy (22.22). W biegu na 300 m dwa medale dla naszych zawodników – Dawid Borowik z PLKS Gwda Piła na ostatnich centymetrach biegu pokonał prowadzącego Kacpra Antoszewskiego KS Finishparkiet Drwęca Nowe Miasto Lubawskie i zdobył złoty medal z czasem 35.37 (rekord życiowy). Antoszewski tytuł mistrzowski przegrał zaledwie o 0.02 sekundy i też poprawił swoją życiówkę. W biegu na 600 m srebro wywalczyła Zuzanna Bronowska MKS Durasan Płońsk ustanawiając rekord życiowy 1:33.87. Dwa medale wywalczyli nasi zawodnicy w biegu na  600 m – srebro zdobył Filip Ostrowski KKL Rodło Kwidzyn, a brąz Szymon Staroń MLUKS Rawa – Rawa Mazowiecka. Trzy medale zdobyli nasi kulomioci – złoto Szymon Jóźwiak UKS Sokół Węgorzewo ze świetnym wynikiem 19.56 (rż), srebro Wojciecha Marok UKS Orkan Środa Wlkp. (rż. 18.20), brąz Piotr Goździewicz UKS 12 Kalisz (18.18).
Brązowy medal w skoku wzwyż zdobył Przemysław Rutowicz (1.95, rekord życiowy) z UMLKS Pegaz Opoczno. Wicemistrzem kraju w 7-boju został Kacper Jastrzębski LKS Orkan Ostrzeszów.
W pięcioboju kadetek srebro wywalczyła Beata Faderewska MKS Durasan Płońsk. Srebrny medal w skoku w dal zdobył Dominik Mieczkowski LKS Narew Kurpiewski Łomża, który w najlepszej próbie skoczył 6.74, a brązowy, z rekordem życiowym 6.68, wywalczył Karol Wiśniewski LUKS Start Nakło.
Brązowy medal w biegu na 60 m ppł zdobył  Jakub Czak LKS Lubusz Słubice poprawiając rekord życiowy. Srebrny medal w pchnięciu kulą zdobyła Natalia Klocek UKS Halszka Szamotuły, a brązowy Angelika Woźniak UKS Błyskawica Domaniewice.

 

Minister Bańka o programie „Team 100” w „Przeglądzie Sportowym”

By Aktualności KZ Ludowych Zespołów Sportowych

Ministerstwo Sportu i Turystyki we współpracy z Polską Fundacją Narodową, dzięki środkom ze spółek skarbu państwa, wkrótce uruchomi nowy program o roboczej nazwie „Team 100”. Opowiada o tym w „Przeglądzie Sportowym” minister Witold Bańka. Poniżej fragmenty tego wywiadu, który przeprowadził Michał Pol.
Na jakie sumy mogą liczyć zawodnicy, którzy zakwalifikują się do programu „Team 100” i jak będzie on funkcjonował?
Z dyscyplin indywidualnych zostanie wyselekcjonowanych stu utalentowanych zawodników o największym potencjale, w wieku 18-23 lata, czyli juniorów starszych i młodzieżowców, którym oprócz szkolenia związkowego zostanie zapewniona dodatkowa, indywidualna ścieżka finansowania. Nie jest to program dla najlepszych, utytułowanych zawodników jak Anita Włodarczyk czy Piotr Małachowski, bo oni mają już zapewnione odpowiednie finansowanie przygotowań. Mówimy o zawodnikach aspirujących do medali, takich którzy staną się naszą sportową elitą w perspektywie najbliższych lat. Dokładne kwoty jeszcze określimy, ale będzie to około 40 tysięcy złotych rocznie. (…) Pieniądze trafią do nich bez pośrednictwa związku dzięki spółkom skarbu państwa, które pomogą utalentowanej młodzieży w ramach Kodeksu Dobrych Praktyk Sponsoringowych. Nauczymy sportowców efektywnego inwestowania we własną karierę.

Zawodników jakich dyscyplin obejmie ten program i kto będzie dokonywał selekcji”Grupę wyodrębni specjalnie do tego powołany zespół metodyczno-szkoleniowy przy Ministerstwie Sportu i Turystyki. Programem zostaną objęci sportowcy uprawiający dyscypliny olimpijskie, ponieważ jest to projekt medalowy. Ma on pomóc zawodnikom dołączyć do sportowej elity w perspektywie najbliższych lat, zimowych i letnich igrzysk olimpijskich. Sponsorem programu jest Polska Fundacja Narodowa, która traktuje go jako element promocji wizerunku Polski. (…)
Czy pominięcie związków sportowych przy programie „Team 100” wynika z braku zaufania ministerstwa do nich?
Przede wszystkim chcemy sprawdzić skuteczność modelu, który eliminuje zbędnych pośredników w dystrybucji środków sponsorskich. Z doświadczenia wiemy, że spora część z nich bywa przez związki wydatkowana nie tak, jakbyśmy chcieli. Wychodzimy z założenia, że skoro już udało nam się pozyskać dodatkowe pieniądze ze spółek skarbu państwa, to musimy mieć pewność, że zostaną wydane na sport. Obawiam się, że gdyby ten projekt miał przechodzić przez związki sportowe, to ze środków skorzystałoby znacznie mniej zawodników. Spora część związków sportowych funkcjonuje źle, co nie ukrywam jest moim wielkim rozczarowaniem. (…)
Działalność których związków najbardziej pana martwi?
Choćby tenisowego, którego władze zaprzepaszczają szanse na rozwój dyscypliny. Gospodarowanie środkami przez ten związek pozostawia wiele do życzenia. PZT wciąż nie zwrócił blisko 260 tys. zł dotacji za rok 2015. Napięć nie brakuje w łucznictwie i zapasach. W judo walne zgromadzenie delegatów nie udzieliło absolutorium ustępującemu zarządowi. W tenisie stołowym odwołano właśnie prezesa, a w środowisku trwa konflikt. Z kolei w związku jeździeckim prezes ustąpił po zaledwie miesiącu urzędowania. Niektórzy twierdzą, że największy problem polskiego sportu to brak pieniędzy, a tymczasem Polski Związek Piłki Siatkowej zwrócił do budżetu ministerstwa ponad 1,3 mln zł niewykorzystanych środków za 2016 rok. Polski Związek Podnoszenia Ciężarów oddał prawie 230 tys. zł. Przykładów niewłaściwego gospodarowania środkami jest więcej. Niedawno jeden ze związków wystąpił z wnioskiem o dofinansowanie miesięcznego zgrupowania w Zjednoczonych Emiratach Arabskich dla 26 zawodników i 7 osób towarzyszących na sumę niemal 500 tys. złotych. Żeby zilustrować kuriozalność tego pomysłu, nadmienię, że ta kwota to roczny budżet na sport wyczynowy związku łyżwiarstwa figurowego! Rozumiem konieczność organizacji przygotowań do sezonu w ciepłych krajach, ale w granicach zdrowego rozsądku. (…)

16-letnia Monika Skinder mistrzynią Polski seniorów w narciarskim sprincie

By Aktualności KZ Ludowych Zespołów Sportowych

W dniach 11-12 lutego na trasach biegowych Kubalonki odbyły się Mistrzostwa Polski Seniorów w sprincie techniką dowolną oraz w biegach klasykiem na 5 km kobiet i 10 km mężczyzn. Wielką niespodzianką było zdobycie złotego medalu w sprincie kobiet przez 16-letnią zawodniczkę klubu Zrzeszenia LZS – MULKS Grupa Oscar Tomaszów Lubelski – Monikę Skinder. Podopieczna Waldemara Kołcuna na finiszu pokonała Urszulę Łętochę z LKS HILLTOP Wiśniowa-Osieczany, która po raz czwarty z rzędu zgarnęła srebro Mistrzostw Polski Seniorów w tej konkurencji. Urszula Łętocha wywalczyła także srebrny medal na 5 km. Druga cześć mistrzostw w marcu – odbędą się wówczas konkurencje drużynowe.
– Jestem bardzo zaskoczona dzisiejszym wynikiem, nie spodziewałam się takiego rezultatu – opowiadała zadowolona mistrzyni Polski. – Nie myślałam nawet o pierwszej trójce. Trasa była dobrze przygotowana, fajnie mi się biegało i cieszę się ze zwycięstwa – dodała. – Wydaje mi się, że jestem w dobrej dyspozycji za co dziękuje mojemu trenerowi.
Nieco mniej zadowolona była Urszula Łętocha. – Z jednej strony jest to utrzymanie pozycji z ubiegłego roku i z dwóch lat wstecz, jednak wiadomo, że pierwsza pozycja byłaby dzisiaj najbardziej satysfakcjonująca. Niestety popełniłam mały błąd na wirażu, który dzisiaj dał drugie miejsce. Jak dla mnie od kwalifikacji do finału z dyspozycją było coraz lepiej. Jesteśmy po długiej podróży i zmianie czasowej po Mistrzostwach Świata U-23 w USA i jest to bardzo odczuwalne, dlatego cieszę się, że wywalczyłam to drugie miejsce.
W biegu na 5 km kobiet Monika Skinder zajęła 6 miejsce, 5 była Klaudia Kołodziej z LKS Witów Ski Mszana Górna. Wśród mężczyzna w sprincie i w biegu na 10 km najlepiej z naszych zawodników spisał się Bartłomiej Rucki z NKS Trójwieś Beskidzka zajmując 9 miejsce.

Mistrzostwa Polski Młodzików i UKS w biegach narciarskich – górą MULKS Grupa Oscar Tomaszów Lubelski

By Aktualności KZ Ludowych Zespołów Sportowych

W dniach 3-5 lutego w Dolinie Siwej w Tomaszowie Lubelskim odbyły się Mistrzostwa Polski Młodzików i UKS w biegach narciarskich. Rozegrano bieg na 3 km techniką klasyczną, bieg na 5 km techniką dowolną oraz sztafety 4×3 km. Bardzo dobrze spisali się gospodarze, MULKS Grupa Oscar Tomaszów Lub., którzy zdobyli w sumie 7 medali (5 złotych i 2 brązowe). W mistrzostwach uczestniczyło ponad 80 zawodników – młodzików i młodziczek. W sumie zawodnicy z naszych klubów zdobyli 8 medali. Mistrzostwom towarzyszyły Ogólnopolskie Zawody dla Dzieci w kategorii junior D i E. W tych zmaganiach zawodnicy z naszych klubów zdobyli łącznie 11 medali.
W biegu na 3 km techniką klasyczną młodziczek mistrzynią kraju została Magdalena Kuśmierz (MULKS Grupa Oscar Tomaszów Lub.), brąz wywalczyła jej koleżanka klubowa Anna Berezecka. Magdalena Kuśmierz wygrała także bieg na 5 km techniką dowolną, wywalczyła także wraz z  Anną Berezecką, Kariną Probolą, Weroniką Nieścior brązowy medal w sztafecie 4×3 km. Multimedalistą został też je kolega klubowy Bartosz Cielniak, który zdobył trzy złote medale – na 3 km, 5 km i w sztafecie wspólnie z Dawidem Ciećko, Emilem Pieskaczem i Jakubem Ferencem. Brązowy medal w biegu na 5 km wywalczył zawodnik LKS Klimczok Bystra/SMS Szczyrk Artur Bożek.
Wśród juniorów D (rocznik 2003-2004) medale zdobyli: złoty Łukasz Gazurek NKS Trójwieś Beskidzka w biegu na 2,5 km klasykiem i biegu na 2,5 stylem dowolnym, złoty na tych samych dystansach Hanna Popko UKS Hubal Białystok. Brąz w biegu techniką klasyczną zdobyła Małgorzata Szalbot WSS Wisła. Wśród juniorek E (rocznik 2005-2006) na 2 km srebro wywalczyła Laura Wantulok WSS Wisła, a brąz Weronika Juzeluk (MULKS Grupa Oscar Tomaszów Lub.), która na 2 km techniką dowolną wywalczyła złoto, srebro zdobyła Laura Wantulok.
W sztafecie juniorek D i E (4×2 km) złoto wywalczyły zawodniczki MULKS Grupa Oscar Tomaszów Lubelski, a srebro LKS Hilltop Wiśniowa Osieczany.

 

Skip to content