Skip to main content

Krajowe Zrzeszenie LZS poniżej przedstawia polisy NNW PZU i OC INTERRISK oraz niezbędne instrukcje postępowania w przypadku zaistnienia szkody, a także druki zgłoszenia szkody i wykaz kontaktów z osobami upoważnionymi do potwierdzania objęcia ubezpieczeniem.

Jednocześnie informujemy, że TERMIN ZGŁOSZENIA SZKODY, TO TERMIN „JAK NAJSZYBSZY”, a wskazany termin 7-dniowy w instrukcjach jest terminem instrukcyjnym, który może być wydłużony ze względu na zaistniałe okoliczności.

„Jak najszybszy” termin zgłoszenia pozwoli na sprawną i szybką procedurę likwidacji szkody.

Pobierz dokumenty ubezpieczenia na 2022 rok (obowiązują druki zgłoszeniowe szkody z 2020 roku):

1. OWU PZU NNW od 20.11.2020 pobierz
2. OWU OC INTERRISK od 01.08.2021 pobierz
3. NNW PZU SPORT Informacja o zakresie polisy 1046135145 pobierz
4. NNW PZU SPORT Informacja o zakresie polisy 1036316625 (zbiorowa bezimienna) pobierz
5. Dokument o produkcie ubezpieczeniowym PZU NNW Sport pobierz
6. Informacja o dystrybucji PZU NNW Sport pobierz
7. Zakres polisy OC z tytułu prowadzenia działalności i posiadanego mienia pobierz

Pobierz dokumenty ubezpieczenia 2021:

1. OWU PZU NNW od 20.11.2020 pobierz
2. Polisa ubezpieczenia NNW PZU Sport – umowa zbiorowa bezimienna pobierz
3. OC Zakres polisa K09172323 pobierz

Pobierz dokumenty ubezpieczenia 2020:

1. OWU PZU NNW od 15.09.2018 pobierz
2. OWU OC INTERRISK pobierz
3. Druk zgłoszenia szkody pobierz
4. NNW_zakres_polisa_1036316625 pobierz
5. 1036316625 Druk zgłoszenia bez oświadczeń pobierz
6. NNW zakres polisa 1046135145 pobierz
7. 1046135145 Druk zgłoszenia bez oświadczeń pobierz
8. Dokument o produkcie ubezpieczeniowym PZU NNW Sport pobierz
9. OC Zakres polisa K09171108 pobierz

Informacja o ubezpieczeniu 2019:

1. Informacja o ubezpieczeniu 2019 pobierz

Pobierz dokumenty ubezpieczenia 2019:

1. OWU PZU NNW od 15.09.2018 pobierz
2. OWU OC INTERRISK pobierz
3. Procedura obiegu dokumentów OC INTERRISK pobierz
4. NNW PZU 2019 Procedura obiegu dokumentów pobierz
5. Druk zgłoszenia szkody OC InterRisk pobierz
6. NNW PZU 2019 od 11.04.2019 r Druk zgłoszenia szkody bez oświadczeń pobierz
7. NNW PZU 2019 Instrukcja postępowania – wypełnienie druku zgłoszenia szkody i likwidacja szkody pobierz
8. Dokument o produkcie ubezpieczeniowym PZU NNW Sport pobierz
9. Oświadczenie RODO pełnoletni pobierz
10. Oświadczenie RODO małoletni pobierz

Pobierz dokumenty ubezpieczenia 2018:

1. Polisa NNW TUiR WARTA SA – 908210606077/2017/SJ pobierz
2. Polisa OC TUiR WARTA SA – 912700073558 pobierz
3. Instrukcja obiegu dokumentów przy likwidacji szkód NNW pobierz
4. Druk zgłoszenia szkody z ubezpieczenia NNW pobierz
5. Instrukcja obiegu dokumentów przy likwidacji szkód OC pobierz
6. Zgłoszenie szkody z OC działalności pobierz
7. Wykaz kontaktów do WZ LZS dla potwierdzenia objęcia ubezpieczeniem NNW i OC pobierz