Skip to main content

Władze KZ LZS

Zgod­nie ze Sta­tu­tem Kra­jo­we­go Zrze­sze­nia LZS jego wła­dza­mi są: Kra­jo­wy Zjazd De­le­ga­tów, Rada Głów­na i Głów­na Ko­mi­sja Re­wi­zyj­na. Prze­wod­ni­czą­ce­go Rady Głów­nej, Prze­wod­ni­czą­ce­go Głów­nej Ko­mi­sji Re­wi­zyj­nej oraz człon­ków Rady Głów­nej i Głów­nej Ko­mi­sji Re­wi­zyj­nej wy­bie­ra Kra­jo­wy Zjazd De­le­ga­tów KZ LZS.

Skład Rady Głównej KZ LZS wybranej na XIX Krajowym Zjeździe Delegatów Zrzeszenia LZS w dniu 27.11.2021 r.

Mieczysław Kazimierz Baszko (woj. podlaskie) – prezes

członkowie:

 1. Józef Poterucha (woj. lubelskie) – wiceprezes Zarządu
 2. Jacek Kucybała (woj. małopolskie) – wiceprezes Zarządu
 3. Krzysztof Piasek (woj. wielkopolskie) – wiceprezes Zarządu
 4. Ryszard Chustecki (woj. lubuskie) – sekretarz Zarządu
 5. Anna Kocińska-Scholz (woj. opolskie) – skarbnik Zarządu
 6. Andrzej Cywiński (woj. dolnośląskie) – członek Zarządu
 7. Jerzy Kula (woj. świętokrzyskie) – członek Zarządu
 8. Waldemar Buszan (woj. warmińsko-mazurskie) – członek Zarządu
 9. Jerzy Wysocki (woj. kujawsko-pomorskie)
 10. Marek Mazur (woj. łódzkie)
 11. Mirosław Adam Orliński (woj. mazowieckie)
 12. Józef Krzywonos (woj. podkarpackie)
 13. Jan Zalewski (woj. podlaskie)
 14. Piotr Klecha (woj. pomorskie)
 15. Jacek Staniewski (woj. śląskie)
 16. Tomasz Paciejewski (woj. zachodniopomorskie)

Skład Głównej Komisji Rewizyjnej wybranej na XIX Krajowym Zjeździe Delegatów Zrzeszenia LZS
w dniu 27.11.2021 r.

 1. Katarzyna Choroś (woj. mazowieckie) – przewodnicząca
 2. Zdzisław Wawrzewski (woj. łódzkie) – zastępca przewodniczącej
 3. Stanisław Ratajczak (woj. wielkopolskie) – zastępca przewodniczącej
 4. Anna Kasprzyk (woj. opolskie) – sekretarz
 5. Janusz Wilczek (woj. lubelskie) – członek
 6. Mieczysław Gwiazda (woj. dolnośląskie) – członek
 7. Grzegorz Garbaciak (śląskie) – członek.