Skip to main content

Druki do rozliczenia WLKS 2023

Druki do rozliczenia WLKS 2023.zip pobierz

Druki OSSM LZS 2023

Druki OSSM LZS 2023.zip pobierz

Druki do planów WLKS 2023

Druki do planów WLKS 2023.zip pobierz

Podstawowe informacje dla wnioskodawcy PNWM

Podstawowe informacje dla wnioskodawcy PNWM.pdf pobierz

Dyplom „SPORT DLA WSZYSTKICH” WLKS 2022

Dyplom – Wiodące Ludowe Kluby Sportowe – MSiT.docx pobierz

DRUKI DO ROZLICZEŃ WLKS 2022

Druki_do_rozliczen_WLKS_2022_1.zip pobierz
Druki_do_planowania_WLKS_2022.zip pobierz

DRUKI DO PLANÓW WLKS 2019

Druki_planow_WLKS 2019.zip pobierz

DRUKI OSSM LZS 2019

zał nr 18 Oświadczenie dane osobowe.docx pobierz
zał.nr 29 – sprawozdanie opisowe częściowe lub końcowe z wyk. zadania (z uwzgl. uwag).docx pobierz
DRUKI_OSSM_LZS_2019.xlsx pobierz

DRUKI OSSM LZS 2018

Decyzja_nr_19_Ministra_Sportu_i_Turystyki.pdf pobierz
Zalacznik_nr_1_katalog_kosztow.pdf pobierz
DRUKI_OSSM_LZS_2018.zip pobierz

Ubezpieczenia członków Zrzeszenia LZS na 2018 rok

Polisa NNW TUiR WARTA SA – 908210606077/2017/SJ pobierz
Polisa OC TUiR WARTA SA – 912700073558 pobierz
Instrukcja obiegu dokumentów przy likwidacji szkód NNW pobierz
Druk zgłoszenia szkody z ubezpieczenia NNW pobierz
Instrukcja obiegu dokumentów przy likwidacji szkód OC pobierz
Zgłoszenie szkody z OC działalności pobierz
Wykaz kontaktów do WZ LZS dla potwierdzenia objęcia ubezpieczeniem NNW i OC pobierz

DRUKI OSSM LZS 2017

DRUKI_OSSM_LZS_2017.zip pobierz

Druki do rozliczeń zadania „Sport Dla Wszystkich” 2017

Druki do rozliczeń zadania „Sport Dla Wszystkich”.zip
Załącznik nr 1 – zakres rzeczowy zadania zleconego – realizacja kalendarza imprez w 2017 roku;
Załącznik nr 4 – rozliczenie rzeczowo-finansowe;
Załącznik nr 5 – rozliczenie finansowe kosztów pośrednich;
Załącznik nr 6 – sprawozdanie końcowe z realizacji zadania;
Załącznik nr 7 – deklaracja rozliczająca dotację;
Załącznik nr 8 – zestawienie finansowe faktur (rachunków) na podstawie dowodów księgowych;
Załącznik nr 9 – wykaz zakupionego sprzętu sportowego
pobierz

Zgłoszenie szkody – Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

Zgłoszenie szkody – Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków.zip pobierz

Organizator sportu dzieci i młodzieży w środowisku wiejskim – nabór wniosków na 2017 rok

Organizator sportu dzieci i młodzieży w środowisku wiejskim – nabór wniosków na 2017 rok.zip pobierz

Druki i dokumenty – „OSSM LZS 2016”

Druki i dokumenty – „OSSM LZS 2016”.zip pobierz

Druki do rozliczenia zadania „Sport Dla Wszystkich” 2016

Druki do rozliczenia zadania „Sport Dla Wszystkich”
2016.zip
pobierz

Druki planów SDW 2016

Druki planów SDW 2016.zip pobierz

Program „Organizator sportu dzieci i młodzieży?
– 2016

Nabor_wnioskow_do_WZLZS_do_31-12-2015.zip pobierz

Druki do rozliczeń WLKS 2015

Druki do rozliczeń WLKS 2015.zip pobierz

Druki rozliczeniowe do zadania Organizacja imprez sportowych dla dzieci i młodzieży
pn. „Lato z LZS” 2015

Druki rozliczeniowe Lato z LZS 2015.zip pobierz

Upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim – Ogólnopolskie Masowe Imprezy Sportowe LZS pn. SPORT DLA WSZYSTKICH
– druki obowiązujące w 2015 roku

Sport dla wszystkich 2015.zip pobierz

Program „Organizator sportu dzieci i młodzieży?
– 2015

Nabór wniosków do WZLZS do 31.12.2014.zip pobierz

Druki obowiązujące w 2014 roku

Druki 2014.zip pobierz

Druki obowiązujące w 2013 roku

Druki 2013.zip pobierz

Logo LZS

Logo_LZS_RGB.png pobierz
Logo_LZS_RGB.jpg pobierz
Logo_LZS_CMYK.eps pobierz

Logo 70-lecia LZS

logo_70-lecia_LZS.pdf pobierz
logo_70-lecia_LZS_RGB.jpg pobierz
logo_70-lecia_LZS_CMYK.eps pobierz

Logo 75-lecia LZS

Logo_75-lecia_LZS.zip pobierz