Skip to main content

OOM Małopolska 2017 w sportach zimowych – dominacja naszych zawodników w skokach i kombinacji norweskiej

W dniach 26-27 lutego w Za­ko­pa­nem, na dużej Kro­kwi i na tra­sach bie­go­wych miej­sco­wego COS, roze­grano za­wody Ogól­no­pol­skiej Olim­piady Mło­dzieży w sko­kach nar­ciar­skich i kom­bi­na­cji nor­we­skiej w kate­go­riach Junior A i Junior B. W skokach nar­ciar­skich zawo­dnicy z na­szych klu­bów zdo­byli łącznie 13 medali – 6 zło­tych, 4 sre­brne i 3 brą­zowe me­dale, w kom­bi­na­cji nor­wes­kiej tych me­dali było 11 – 6 złotych i 5 brą­zo­wych.Sko­czko­wie rywa­li­zo­wali w dwóch kon­kur­sach indy­wi­du­al­nych na Wiel­kiej Krokwi HS-134 i kon­kur­sie dru­ży­no­wym. Kom­bi­na­to­rzy – kon­kurs sko­ków na HS-134 i bieg na 10 km (Junior A) i 7,5 km (Junior B) oraz w sprin­cie czyli kon­kurs sko­ków na HS-134 i bieg na 5 km (Junior A) i 3,5 km (Junior B) oraz w konkursie drużynowym.

 

W pierwszym konkursie skoczków narciarskich w kat. Junior A bez­kon­ku­ren­cyjny oka­zał się Domi­nik Kaste­lik z klubu SS-R LZS Sokół Szczyrk, który po skokach na odle­głość 136,5 oraz 134,5 metra o ponad 70 pun­któw poko­nał swojego klu­bo­wego kolegę – Dawida Krupę. W kategorii Junior B rywalizację zdominowali zawodnicy klubu WSS Wisła, którzy wywalczyli wszystkie miejsca na podium, a bezkonkurencyjny okazał się Paweł Wąsek, który w pierwszej serii uzyskał 134,5 metra, w drugiej wylądował na 130 metrze i tym samym o prawie 60 punktów pokonał Tomasza Pilcha, który skoczył 119,5 oraz 117 metrów. Natomiast brązowy medal zdobył Bartosz Czyż, który uzyskał 118,5 oraz 115 metrów.

W drugim konkursie wśród Juniorów A ponownie najlepszy był Dominik Kastelik, który tym razem swojego kolegę klubowego Dawida Krupę pokonał o 51,2 punkty. Wśród Juniorów B zawody wygrał ponownie Paweł Wąsek z WSS Wisła, (127 i 135 m), wyprzedzając swojego klubowego kolegę Bartosza Czyża, brązowego medalistę pierwszego konkursu.

W konkursie drużynowym w kategorii Junior A zwyciężyła pierwsza reprezentacja województwa śląskiego w składzie: Jakub Jurosz (WSS Wisła), Dominik KastelikDawid Krupa (SS-R LZS Sokół Szczyrk), brązowy medal zdobyła druga reprezentacja woj. śląskiego w składzie: Paweł Stwora (LKS Klimczok Bystra) oraz Mateusz DyrczPaweł Twardosz (PKS Olimpijczyk Gilowice)

Natomiast w kategorii Junior B zwyciężył klub WSS Wisła – Bartosz Czyż, Paweł WąsekTomasz Pilch, brązowy medal wywalczyli zawodnicy LKS Klimczok Bystra – Kacper Konior, Piotr KudziaSzymon Pawłowski.

W kombinacji norweskiej w kategorii Junior A Paweł Twardosz (PKS Olimpijczyk Gilowice) prowadził po skokach i uzyskał najlepszy czas biegu na 10 km, a tym samym wywalczył złoty medal, brązowy zdobył jego klubowy kolega – Mateusz Dyrcz. Takie same medale wywalczyli ci zawodnicy na dystansie sprinterskim.

Wśród Juniorów B triumfował lider po skokach, Piotr Kudzia (LKS Klimczok Bystra), który przekroczył linię mety biegu na 7,5 km minutę przed srebrnym medalistą, trzecie miejsce zajął Kacper Konior kolega klubowy zwycięzcy. Piotr KudziaKacper Konior wywalczyli tego samego koloru krążki na dystansie sprinterskim.

Na zdjęciu: Dominik Kastelik i Paweł Wąsek z WSS Wisła,
fot. Bartosz Leja