VI Zjazd Delegatów Dolnośląskiego Zrzeszenia LZS

23 listopada 2019 roku w Jelczu Laskowicach odbył się VI Zjazd Delegatów Dolnośląskiego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe. W zjeździe uczestniczyło 59 z 68 delegatów wybranych na Zjazd co stanowiło 87% frekwencji. W zjeździe udział wzięli goście: Marek Mazur — z-ca przewodniczącego Krajowego Zrzeszenia LZS w Warszawie, Andrzej Padewski — wiceprezes Polskiego Związku Piłki Nożnej — prezes DZPN, Zygmunt Worsa — prezes Dolnośląskiego Związku Lekkiej Atletyki, Jacek Góralski — prezes Dolnośląskiego Związku Podnoszenia Ciężarów, Ryszard Lech — honorowy członek DZ LZS.

Zjazd dokonał podsumowania czteroletniej działalności obecnych władz, na wniosek Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej udzielił absolutorium ustępującemu Zarządowi, oraz wybrał nowe władze na kolejne 4 lata. Dokonał także wyboru 10 delegatów na Zjazd Krajowy.

Nowo wybrany Zarząd Dolnośląskiego Zrzeszenia LZS we Wrocławiu: Leszek Noworól — prezes Zarządu, Andrzej Cywiński — wiceprezes Zarządu, Ryszard Dudkowski — wiceprezes Zarządu, Piotr Rostkowski — sekretarz Zarządu, członkowie Zarządu: Aleksander Bajsarowicz, Aleksander Wroński, Wiesław Jasiński, Janusz Marcinkowski, Marian Żygadło, Grażyna Jóźwik i Adam Dymitroca.

Nowo wybrana Wojewódzka Komisja Rewizyjna: Mieczysław Gwiazda — przewodniczący, Tomasz Michalski, Adam Bencal, Edmund Pluta, Zbigniew Małysa, Stanisław Mrówka.

Delegaci na Zjazd Krajowy Zrzeszenia LZS: Leszek Noworól, Andrzej Cywiński, Ryszard Dudkowski,

Piotr Rostkowski, Aleksander Bajsarowicz, Adam Dymitroca, Janusz Marcinkowski, Marian Żygadło, Mieczysław Gwiazda, Franciszek Haber.

Zastępcy Delegatów na Zjazd Krajowy: Aleksander Wroński, Wiesław Lipień, Grażyna Jóźwik.