Skip to main content

Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS w Łodzi. Marek Mazur ponownie prezesem

Jak zapewne wszyscy pamiętamy w ubiegłym roku powinien odbyć się Krajowy Zjazd Delegatów naszego Zrzeszenia. Pandemia jednak zniweczyła te plany. Tylko kilku wojewódzkim zrzeszeniom udało się przeprowadzić swoje zjazdy sprawozdawczo-wyborcze i wybrać delegatów na zjazd krajowy. 8 maja do tych, którym się to udało dołączyło Wojewódzkie Zrzeszenie LZS w Łodzi. Delegaci pozytywnie ocenili działalność Rady Wojewódzkiej za lata 2016-2020 i przyjęli kierunki działania na lata 2021-2024. Wybrano nowe władze. Prezesem Zarządu Rady Wojewódzkiej Zrzeszenia LZS w Łodzi został ponownie Marek Mazur. Wiceprezesami Zarządu zostali: Zdzisław Wawrzewski i Konrad Gwóźdź, sekretarzem Władysław Błoch, a członkami: Andrzej Myczka, Zbigniew Słomski, Mirosław Sójka. Członkami Rady Wojewódzkiej zostali: Dariusz Zakonnik, Tomasz Janczak, Karol Czeropski, Sławomir Zieliński, Aleksander Kowalski, Krzysztof Janeczek, Piotr Majer, Daniel Walak, Jan Gurazda, Sławomir Supera, Zenon Dąbrowski, Marcin Dens.

Zjazd wybrał również Wojewódzką Komisję Rewizyjną w składzie: przewodniczący – Waldemar Krajewski, zastępca przewodniczącego – Piotr Mróz, członkowie: Andrzej Gudzio, Marek CiąpałaKazimierz Kurtasiński.

Delegatami na Zjazd Krajowy zostali wybrani: Marek Mazur, Zdzisław Wawrzewski, Konrad Gwóźdź, Władysław Błoch, Andrzej Myczka, Zofia Kucharska, Władysław WawrzyńczakWaldemar Krajewski.

Gratulujemy wszystkim wybranym i życzymy realizacji ambitnych planów rozwojowych.