Skip to main content

Uwaga nauczyciele! Ruszył program Poznaj Polskę 2023 — dofinansowania wycieczek szkolnych

Ruszył nabór do czwartej edycji programu „Poznaj Polskę” — dofinansowania wycieczek szkolnych pod patronatem Ministerstwa Edukacji i Nauki (MEiN). Na dofinansowania wycieczek szkolnych przeznaczone ma zostać 50 mln zł. Pierwszeństwo w składaniu wniosków mają szkoły, które nie otrzymały dofinansowania w poprzednich edycjach programu (6-20 marca). Nabór dla pozostałych szkół rozpocznie się 20 marca.

Dofinansowaniu podlegają trzy rodzaje wycieczek. Do kwoty 5 tys. zł wyjazdy jednodniowe. Na dopłatę do 10 tys. zł mogą liczyć wycieczki dwudniowe. A trzydniowe — do 15 tys. zł.

By można było liczyć na wsparcie, w wyjeździe musi wziąć udział co najmniej 10 uczniów, a łączny koszt zakwaterowania i wyżywienia każdego z nich nie może przekroczyć 150 zł na dobę. Wzorem poprzednich edycji, budżet został podzielony na województwa według liczby uczniów. 

W ramach programu zwiększono liczbę ścieżek edukacyjnych, z których mogą skorzystać szkoły. Do trzech istniejących — Śladami Polskiego Państwa Podziemnego, Śladami Wielkich Polaków oraz Kultura i dziedzictwo narodowe dodano dwie — Śladami Wielkich Polaków oraz Odkrywamy Skarby Wsi. 

O ponad połowę zwiększono też liczbę miejsc, które trzeba odwiedzić realizując dany moduł. W pierwszej edycji programu było ich 760, teraz jest 1261. Wybór miejsc był konsultowany z ekspertami. Między innymi z Polskim Towarzystwem Turystyczno-Krajoznawczym a w przypadku zwiedzania obszarów wiejskich — z resortem rolnictwa i Narodowym Instytutem Kultury i Dziedzictwa Wsi.

Do tej pory najchętniej odwiedzanymi miejscami były: Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, zabytkowa część Krakowa, Zamek Królewski w Warszawie i Hydropolis — Interaktywne Muzeum Wody we Wrocławiu. Organizatorzy wyjazdów chętnie wybierali też warszawskie Łazienki, Stare Miasto w Toruniu, Muzeum Powstania Warszawskiego, Wawel a także Kopalnię Soli w Wieliczce.

Program Poznaj Polskę rozpoczął się jesienią 2021 roku. Od tamtej pory ministerstwo edukacji przekazało na niego ponad 130 mln zł. Dofinansowania udzielono ponad 13 tys. wycieczek szkolnych i prawie 700 tys. uczniów.

Więcej informacji: www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/poznaj-polske

Planetarium Niebo Kopernika, Centrum Nauki Kopernik w Warszawie — najchętniej odwiedzane miejsce wycieczek szkolnych. Fot. Wojciech Surdziel