Skip to main content

Uwaga kluby z listy rezerwowej!

Informujemy, że kluby z listy rezerwowej  w kolejności w jakiej znajdują się na liście rankingowej, będą mogły zostać włączone do Programu i uzyskać dofinansowanie jeżeli:

  • Ministerstwo Sportu i Turystyki przekaże dodatkowe środki na realizację Programu,
  • któryś z klubów z listy podstawowej zrezygnuje z realizacji zadania lub nie podpisze umowy w terminie określonym w regulaminie Programu (https://rzadowyprogramklub.pl/regulamin/ – pkt. 7.3.).

Na początku przyszłego tygodnia zostanie opublikowana lista klubów, którym nie przyznano dofinansowania, wraz podaniem przyczyny odrzucenia wniosku.