Skip to main content
All Posts By

KZ LZS

Podsumowanie VII edycji Dziwnowskiej Ligi Biegowej

By Aktualności KZ Ludowych Zespołów Sportowych

152 zawodników wzięło udział w VII edycji DLB: 67 kobiet i 85 mężczyzn. Ligę ukończyło 56 osób. Zwycięzcą tej edycji został Łukasz Szymański (PB & Biedronka Pobierowo), na drugim miejscu sklasyfikowano Arkadiusza Borysiuka (KB Kamień Pom. Elite Nieruchomości), trzecie miejsce zajął Piotr Stępień (LUKS „Bałtyk” Dziwnów). Najszybszą kobietą została Weronika Bysiak (KB Kamień Pom.), drugie miejsce zajęła Dorota Kowalska (KB Kamień Pom), trzecie Joanna Paczyńska (Goleniów).

W kategorii nordic walking zwyciężyła Martyna Dajlid (Kołczewo) przed Dorotą Baryłą (Wolin) i Agnieszką Szydłowską (Pobierowo). Najszybszym „kijkarzem” został Krystian Kubik (RunGryf Gryfice), drugie miejsce zajął Marek Dołęgowski (KB Maniak Wolin), trzecie Janusz Cetera (Ekspedycja Nordic Team Dziwnówek).

Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe medale, dyplomy i koszulki, zaś zwycięzcy okazałe puchary i statuetki.

Uroczystość podsumowania VII edycji DLB odbyła się tradycyjnie na ternie Ośrodka „Marena Wellness & Spa” w Międzywodziu z udziałem Przewodniczącej Rady Miejskiej Dziwnowa Ewy Brzezińskiej-Trzebińskiej i burmistrza Dziwnowa Grzegorza Jóźwiaka. Organizatorzy wręczyli podziękowania sponsorom i osobom, które pomagały w organizacji poszczególnych biegów.

Informacja dot. podsumowania i ogłoszenia wyników zadania pn. Promowanie i upowszechnianie aktywności fizycznej poprzez wyróżnienie najlepszych projektów realizowanych w środowisku wiejskim

By Aktualności KZ Ludowych Zespołów Sportowych

Podsumowanie zadania odbędzie się w dniach 10-12 grudnia 2021 r.
Kompleks „Termy Uniejów” w Uniejowie k/ Łodzi,
Przyjazd w dniu 10 grudnia 2021 r. (piątek) w godz. 16.00-17.00.
Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki

Lista laureatów w kolejności alfabetycznej województw:

 1. UKS przy I LO w Legnicy, woj. dolnośląskie
 2. UKS „Olimpijczyk” Kowalewo Pomorskie, woj. kujawsko-pomorskie
 3. Stowarzyszenie „U źródeł Ciemięgi”  Miłocin, woj. lubelskie
 4. LZS „Darzbór” Głusko, woj. lubuskie
 5. Gminne Zrzeszenie LZS w Woli Krzysztoporskiej, woj. łódzkie
 6. LKS „MARKAM” Wiśniowa-Osieczany, woj. małopolskie
 7. UKS „Serw” Ligowo, woj. mazowieckie
 8. LKS „Rolnik” Biedrzychowice, woj. opolskie
 9. LKS „Hucina” Hucina-Staszówka, woj. podkarpackie
 10. LUKS „GOKSiT” Suchowola, woj. podlaskie
 11. SKF LZS „Pogoń” Smętowo Graniczne, woj. pomorskie
 12. LKS „Ciężkowianka” Jaworzno, woj. śląskie
 13. LUKS „Chrobry” Chroberz, woj. świętokrzyskie
 14. LZS Nawiady gm. Piecki, woj. warmińsko-mazurskie
 15. LKS „Dąb” Kębłowo, woj. wielkopolskie
 16. LKS „Ina” Ińsko, woj. zachodniopomorskie

Regulamin imprezy

XIX Krajowy Zjazd Delegatów Zrzeszenia LZS — Mieczysław Kazimierz Baszko nowym prezesem Krajowego Zrzeszenia LZS

By Aktualności KZ Ludowych Zespołów Sportowych

27 listopada w siedzibie PKOl w Warszawie odbył się XIX Krajowy Zjazd Delegatów Zrzeszenia LZS. Prezesem Rady Głównej Krajowego Zrzeszenia LZS wybrany został poseł Mieczysław Kazimierz Baszko — przewodniczący Podlaskiego Zrzeszenia LZS. Przewodniczącą Głównej Komisji Rewizyjnej wybrano Katarzynę Choroś (woj. mazowieckie). Wybrano także Radę Główną, w której znalazło się 16 osób. W Zjeździe uczestniczyło 105 delegatów, na 109 uprawnionych do głosowania.

Na swoim pierwszym posiedzeniu Rada Główna nie zdołała wybrać swojego Zarządu, który pokieruje pracami Zrzeszenia w rozpoczynającej się kadencji. Następne posiedzenie Rady odbędzie się w Uniejowie (10-12 grudnia) podczas podsumowania działalności Krajowego Zrzeszenia LZS w 2021 roku.

Zjazd przyjął program działania na kolejną kadencję (2021-2024) i zatwierdził zmiany w statucie Krajowego Zrzeszenia. Z ważniejszych zmian statutowych należy wymienić zmiany w nazewnictwie organów Zrzeszenia — Przewodniczący RG KZ LZS to obecnie — Prezes, a Prezydium RG KZ LZS — to obecnie Zarząd RG KZ LZS. Obrady Zjazdu prowadził Krzysztof Piasek, wiceprzewodniczący Wielkopolskiego Zrzeszenia LZS.

1. Poczet Sztandarowy, od prawej Magdalena Jańczak (woj. pomorskie), Konrad Gwóźdź (woj. łódzkie) i Anna Kasprzyk (woj. opolskie).
2. Sala obrad w siedzibie PKOl

Po sesji roboczej sprawozdanie z działalności za mijającą kadencję wygłosił ustępujący prezes Władysław Kosiniak-Kamysz. Podziękował za współpracę wszystkim członkom Rady Głównej i wszystkim zrzeszeniom wojewódzkim, pracownikom Biura KZ LZS. Za trzy najważniejsze rzeczy, które udało się w kadencji 2016-2020 zrealizować uznał: modernizację COS w Mielnie (w tym miejscu za zaangażowanie podziękował przewodniczącemu Zachodniopomorskiego Zrzeszenia LZS Jarosławowi Rzepie), pozyskanie stałego sponsora dla KZ LZS — firmy brokerskiej Mentor oraz wdrożenie nowoczesnych technologii — nowa strona www, Facebook. Poinformował również o wznowieniu działalności międzynarodowej — w tym roku nasz przedstawiciel uczestniczył w podsumowania programu „The Move Week” ISCA — organizacji, której jesteśmy członkami założycielami. Poszerzyliśmy naszą współpracę z Polskim Komitetem Olimpijskim, przy którym została powołana Komisja Sportu Wiejskiego, wspólnie zorganizowaliśmy Kongres Sportu Wiejskiego. W Sejmie powołany został poselski Zespół LZS, który liczy 19 osób. Podziękował także Ministerstwu Sportu i Turystki za współpracę. Zaapelował o to, by bardziej odważnie łączyć doświadczenie starszych działaczy i energią młodości, szkolić następców by mogli kontynuować tradycję LZS. Podziękował Pomorskiemu Zrzeszeniu LZS za projekt Muzeum Sportu Wiejskiego.

Decyzją Zjazdu Władysław Kosiniak-Kamysz uhonorowany został tytułem Honorowego Prezesa Krajowego Zrzeszenia LZS.

1. Ustępujący prezes Władysław Kosiniak-Kamysz wygłasza sprawozdanie za lata 2016-2020. 2. Prezydium Zjazdu

Sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej przedstawił jej przewodniczący Marek Cisek, który na zakończenie swojego wystąpienia wnioskował o udzielenia absolutorium ustępującym władzom, które zostało uchwalone jednogłośnie.

Następnie przewodniczący Komisji Mandatowej Stefan Długosz poinformował, że chęć kandydowania na prezesa Krajowego Zrzeszenia LZS wyraziło dwóch kandydatów — Marek Mazur, przewodniczący Łódzkiego Zrzeszenia LZS i Mieczysław Kazimierz Baszko, przewodniczący Podlaskiego Zrzeszenia LZS, na przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej także zgłosiło się dwóch kandydatów — Katarzyna Choroś z woj. mazowieckiego i Grzegorz Wasielewski z woj. wielkopolskie. W tej sytuacji wybory odbyły się w sposób tajny. Zanim do nich doszło kandydaci na te funkcje mieli „swoje 5 minut”, w trakcie których mogli do swoich kandydatur przekonać delegatów.

Kandydaci na prezesa Krajowego Zrzeszenia LZS mieli „swoje 5 minut”, w trakcie których mogli do swoich kandydatur przekonać delegatów

Po ogłoszeniu wszystkich wyników wyborów przystąpiono do mocno spóźnionej sesji uroczystej, podczas której wręczono odznaczenia i medale oraz swoje wystąpienia mieli goście (dziękujemy im za cierpliwość).

Jako pierwszy wystąpił przedstawiciel Prezydenta RP, doradca Paweł Sałek, który był kiedyś, jak powiedział, członkiem klubu LZS — Makovia Maków — gdzie uprawiał piłkę nożną. Przekazał delegatom pozdrowienia od Prezydenta Andrzeja Dudy, który jest wielkim sympatykiem sportu. Przypominał też, że Prezydent powołał do Rady Młodzieży reprezentanta LZS (Konrad Gwóźdź, wiceprzewodniczący Łódzkiego Zrzeszenia LZS). Pan Prezydent nadał 3 odznaczenia państwowe działaczom LZS. Następnie wręczył Andrzejowi Matejskiemu (woj. podkarpackie) Złoty Krzyż Zasługi za działalność na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu. Srebrne Krzyże Zasługi mieli także otrzymać Józef Wisz (woj. podkarpackie) i Piotr Gilewski (woj. podlaskie), którzy niestety z powodu osobistych nie mógł przybyć na Zjazd — odznaczenie zostaną wręczono przy innej okazji.

1. Doradca Prezydenta RP Paweł Sałek wręcza Andrzejowi Matejskiemu (woj. podkarpackie) Złoty Krzyż Zasługi, 2. Dyrektor Departamentu Sportu Wyczynowego Angelika Głowienka odczytuje list skierowany do delegatów przez Ministra Sportu i Turystyki Kamila Bortniczuka

Następnie Dyrektor Departamentu Sportu Wyczynowego Angelika Głowienka odczytała list skierowany do delegatów przez Ministra Sportu i Turystyki Kamila Bortniczuka, w którym m.in. czytamy: „Realizowane przez LZS zadania są często jedyną propozycją w zakresie aktywności fizycznej, z której mogą skorzystać mieszkańcy terenów wiejskich. Działania publiczne w tym obszarze są ważne dla Ministra Sportu i Turystyki. Potrzebujemy odpowiedzialnych partnerów, którzy dysponując potencjałem oraz narzędziami, mogą rozwijać aktywność fizyczną na terenach wiejskich oraz budować świadomość znaczenia kultury fizycznej dla człowieka. (…) Uważam, że potencjał jakim dysponują Ludowe Zespoły Sportowe można wykorzystać w jeszcze większym stopniu, co pozwoli w sposób profesjonalny wytworzyć nowy impuls aktywizacyjny do systematycznego zwiększania uczestnictwa polskiego społeczeństwa w sporcie oraz zachęcenia do aktywności fizycznej jak największej liczby obywateli. (…) Mam nadzieję na dalszą owocną współpracę, jestem również przekonany, że dzisiejszy wybór stanie się ważnym elementem w procesie budowy i wdrażania współczesnego — europejskiego wymiaru pracy na rzecz upowszechniania i rozwoju sportu w Polsce”.

Minister Sportu przyznał odznaki za Zasługi dla Sportu, które w jego imieniu wręczał prezes Mieczysław Kazimierz Baszko — otrzymali je: Adam Chlebowski (woj. podkarpackie) — Złota Odznaka Za Zasługi dla Sportu, Robert Górlaczyk (woj. podlaskie) i Józef Kornatowski (woj. podkarpackie) — Srebrna Odznaka Za Zasługi dla Sportu i Katarzyna Urbanek (woj. podlaskie) — Brązowa Odznaka Za Zasługi dla Sportu.

1. Nowy Prezes KZ LZS Mieczysław Kazimierz Baszko wręcza odznaki za Zasługi dla Sportu. 2. Władysław Kosiniak-Kamysz z medalem „100-lecia Polskiego Komitetu Olimpijskiego”, obok prezes PKOl Andrzej Kraśnicki

Kolejnym mówcą był prezes PKOL Andrzej Kraśnicki, który powiedział m.in.: „Jesteście członkiem Wielkiej Rodziny Olimpijskiej. Dziękuję Wam za to co robicie dla polskiego sportu, wspieracie polski sport w samorządach i sejmie. W Komisji Sportu Wiejskiego przy PKOl ofiarnie pracują wasi przedstawiciele, wspólnie udało się nam zorganizować Kongres Sportu Wiejskiego. Działalność na rzecz sportu to wasza pasja, często realizowana kosztem waszego czasu wolnego dla rodziny. A dzisiejsi kandydaci, którzy walczą o przywództwo w LZS to nie są ludzie z przypadku, to osoby od lat związane z waszym środowiskiem, którzy już wiele dla niego zrobili — a to nie jest takie powszechne zjawisko w świecie sportu. Polski Komitet Olimpijski zawsze może liczyć na wasze wsparcie”.

Zarząd PKOl przyznał Krajowemu Zrzeszeniu LZS medal za „Zasługi dla Polskiego Ruchu Olimpijskiego”. Medale „100-lecia Polskiego Komitetu Olimpijskiego” otrzymali: Władysław Kosiniak-Kamysz, Zbigniew Klęk (trener kolarstwa), Wiktor Pyk (trener łucznictwa) i Grzegorz Wasielewski (woj. wielkopolskie).

Głos zabrał również Wiceprezes PZPN Adam Kazimierczak, który m.in. powiedział: „Spędziłem z wami kilka godzin, widzę jakie problemy was nurtują, ale też widzę, że jesteście jedną wielką rodziną i te 75-lat działalności to nie koniec, jeszcze wiele wspólnie osiągnięcie”. Następnie odczytał krótki list od prezes PZPN Cezarego Kuleszy, w którym czytamy m.in.: „Stanowicie Państwo wyjątkowe środowisko, wyjątkowych ludzi, pasjonatów, działaczy i społeczników działających na podstawowym, lokalnym szczeblu piramidy sportowej. Dzięki waszym inicjatywom można promować kulturę fizyczną wśród amatorów oraz najmłodszych adeptów sportu. (…) To dzięki LZS pierwsze kroki stawiły wybitne postacie polskiego sportu. Jestem przekonany, że w polskich miastach gminach, małych środowiskach są ludzie którzy pokochają sport i będą spełniać swoje marzenia”.

Kolejnym punktem Zjazdu było wręczanie medali 75-lecia LZS. Otrzymali je: wszyscy członkowie ustępującej Rady Głównej KZ LZS i Głównej Komisji Rewizyjnej, wszystkie wojewódzkie zrzeszenia oraz następujące osoby: Michał Dziubak (woj. mazowieckie), Iwona Derlatka (Wiadomości Sportowe), Iwona Kusińska-Kania (Biuro RG KZ LZS), Bogusław Brzozowski (Biuro KZ), starosta częstochowski Krzysztof Smela.

1. Goście Zjazdu., 2. Głosowań tej soboty było sporo

Na zakończenie Zjazdu głos zabrał nowy prezes Rady Głównej Zrzeszenia LZS Mieczysław Kazimierza Baszko, który m.in. powiedział: „Serdecznie dziękuję za obdarzenie mnie przez Państwa zaufaniem i wybór na Prze­wod­ni­czą­ce­go Rady Głów­nej Krajowego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe. Bardzo dziękuję za wsparcie, za ciekawe rozmowy, za spotkania, za uśmiechy, za życzliwość, za drobne przyjazne gesty sympatii. Bez tego byłoby mi na pewno trudniej działać na rzecz Polski! Ale wiem, że jesteście Państwo ze mną i to wsparcie daje mi siły do dalszej pracy”.

Gośćmi zjazdu byli m.in.: Honorowy Przewodniczący KZ LZS Roman Jagieliński, Honorowy Członek KZ LZS Ryszard Lech, dyrektor Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie Sławomir Majcher, Dariusz Klimczak, poseł na Sejm, Jakub Kalinowski, prezes Fundacji V4Sport, przedstawiciel firmy Eco-Harpoon Recycling Marek Murmyło, Jarosław Szymański, dyrektor Oddziału Warszawa firmy brokerskiej Mentor sponsora KZ LZS.

List do delegatów przysłała Marszałek Sejmu Elżbieta Witek.

Skład Rady Głównej KZ LZS wybrany na XIX Krajowy Zjazd Delegatów Zrzeszenia LZS:

Mieczysław Kazimierz Baszko — woj. podlaskie — przewodniczący, członkowie: Andrzej Cywiński (woj. dolnośląskie), Jerzy Wysocki (woj. kujawsko-pomorskie), Józef Poterucha (woj. lubelskie), Ryszard Chustecki (woj. lubuskie), Marek Mazur (woj. łódzkie), Jacek Kucybała (woj. małopolskie), Mirosław Adam Orliński (woj. mazowieckie), Anna Kocińska-Scholz (woj. opolskie), Józef Krzywonos (woj. podkarpackie), Jan Zalewski (woj. podlaskie), Piotr Klecha (woj. pomorskie), Jacek Staniewski (woj. śląskie), Jerzy Kula (woj. świętokrzyskie), Waldemar Buszan (woj. warmińsko-mazurskie), Krzysztof Piasek (woj. wielkopolskie) i Tomasz Paciejewski (woj. zachodniopomorskie).

Skład Głównej Komisji Rewizyjnej KZ LZS wybrany na XIX Krajowy Zjazd Delegatów Zrzeszenia LZS:

Katarzyna Choroś — woj. mazowieckie — przewodnicząca, zastępcy przewodniczącej: Zdzisław Wawrzewski (woj. łódzkie) i Stanisław Ratajczak (woj. wielkopolskie), sekretarz Anna Kasprzyk (woj. opolskie), członkowie: Janusz Wilczek (woj. lubelskie), Mieczysław Gwiazda (woj. dolnośląskie), Grzegorz Garbaciak (śląskie).

Plebiscyt Sportowy 2021 — Nominacje LZS do 29 listopada

By Aktualności KZ Ludowych Zespołów Sportowych

W tym roku Krajowe Zrzeszenie LZS podjęło współpracę z jedną z największych grup medialnych w Polsce — Polska Press Grupa. Firma ta posiada dziesiątki lokalnych i regionalnych gazet (m.in. Głos Wielkopolski, Dziennik Bałtycki, Dziennik Łódzki, Gazeta Krakowska, Polskatimes.pl) oraz szereg mediów internetowych oraz dodatków telewizyjnych. Zapraszamy członków LZS (kluby, zawodników, trenerów, działaczy, kibiców) do składania nominacji w Plebiscycie Sportowym 2021. Nominacje członków Ludowych Zespołów Sportowych prosimy składać poprzez formularz. Szczegółowe informacje o plebiscycie znajdziecie w gazecie ze swojego regionu. W każdym powiecie czy województwie mamy wspaniałych sportowców, którzy na te nominacje na pewno zasłużyli i tylko od Was zależy czy znajdą się na liście nominowanych. Spieszcie się!!! Macie czas do 29 listopada!

Plebiscyt składa się z trzech etapów (powiatowy, wojewódzki oraz ogólnopolski), a nominacje składać można w kategoriach:

 • Sportowiec Roku — kobiety
 • Sportowiec Roku — mężczyźni
 • Sportowy Talent Roku
 • Trener Roku
 • Drużyna Roku

Na zwycięzców wojewódzkich etapów, prócz nagród symbolicznych, czekają nagrody finansowe w wysokości 2000 zł. W etapie ogólnopolskim natomiast można wygrać aż 5000 zł!

Zadanie „Promowanie i upowszechnianie aktywności fizycznej poprzez wyróżnienie najlepszych projektów realizowanych w środowisku wiejskim — 2021” rozstrzygnięte! Najlepszy projekt — LKS „Markam” Wiśniowa-Osieczany, woj. małopolskie

By Aktualności KZ Ludowych Zespołów Sportowych

Zgodnie z regulaminem, 16 listopada w siedzibie Krajowego Zrzeszenia LZS w Warszawie, odbyło się posiedzenie Komisji Krajowej, która rozstrzygnęła wyniki zadania pn. „Promowanie i upowszechnianie aktywności fizycznej poprzez wyróżnienie najlepszych projektów realizowanych w środowisku wiejskim — 2021”. W finale znalazło się 16 projektów — po jednym z każdego województwa. Po zapoznaniu się z dokumentacją nadesłaną przez organizatorów Komisja Krajowa postanowiła uszeregować 8 projektów według miejsc (decydowała ilość punktów), pozostałym 8 przyznać równorzędne 9 miejsce (różnica w punktacji tych kolejnych 8 projektów była niewielka). Za najlepszy tegoroczny projekt Komisja Krajowa uznała „Festiwal Sportowy im. Kazimierza Bubuli” zorganizowany przez LKS „Markam” Wiśniowa-Osieczany, woj. małopolskie. Gratulujemy!

Komisja Krajowa pracowała w następującym składzie: Krzysztof Piasek, sekretarz RG KZ LZS — przewodniczący, Iwona Derlatka „Wiadomości Sportowe” — sekretarz, Marek Mazur, Józef Poterucha, Jan Zalewski, wiceprzewodniczący RG KZ LZS — członkowie, Jacek Kucybała, skarbnik RG KZ LZS — członek, Andrzej Cywiński, członek Prezydium RG KZ LZS — członek, Marek Cisek, przewodniczący GKR KZ LZS — członek.

Poniżej lista laureatów. Więcej o projektach już wkrótce przeczytacie w grudniowym wydaniu „Wiadomości Sportowych”.

Laureaci zadania „Promowanie i upowszechnianie aktywności fizycznej poprzez wyróżnienie najlepszych projektów realizowanych w środowisku wiejskim — 2021”:

1. LKS „Markam” Wiśniowa-Osieczany, woj. małopolskie
2. LKS „Ciężkowianka” Jaworzno, woj. śląskie
3. LKS „Ina” Ińsko, woj. zachodniopomorskie
4. UKS przy I LO w Legnicy, woj. dolnośląskie
5. LKS „Hucina” w Hucinie, woj. podkarpackie
6. UKS „Serw” Ligowo, woj. mazowieckie
7. Gminne Zrzeszenie LZS w Woli Krzysztoporskiej
8. LKS „Dąb” Kłębowo, woj. wielkopolskie
9. LZS „Darzbór” Głusko, woj. lubuskie
    Stowarzyszenie „U Źródeł Ciemięgi” Miłocin, woj. lubelskie
    LUKS „GOKSiT” Suchowola, woj. podlaskie
    SKF LZS „Pogoń” Smętowo Graniczne, woj. pomorskie
     LUKS „Chrobry” Chroberz, woj. świętokrzyskie
    LKS „Rolnik” Biedrzychowice, woj. opolskie
     UKS „Olimpijczyk” Kowalewo Pomorskie, woj. kujawsko-pomorskie
    LZS Nawiady, gm. Piecki, woj. warmińsko-mazurskie

Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia LZS w Kolarstwie Przełajowym — Szczekociny 2021

By Aktualności KZ Ludowych Zespołów Sportowych

Trasę zlokalizowaną na terenie parkowo-pałacowym w Szczekocinach zna doskonale większość kolarzy przełajowych. Już wielokrotnie odbywały się tu Mistrzostwa Polski — ostatnie w ubiegłym roku. W tym roku, 14 listopada, odbyły się tu Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia LZS — o tytuły walczyli juniorzy młodsi, juniorzy i orlicy (kobiety i mężczyźni), młodzicy zaś rywalizowali o Naramiennik Przewodniczącego KZ LZS. Nasze mistrzostwa odbyły się razem z XXV Międzynarodowym Wyścigiem w Kolarstwie Przełajowym — Memoriał Trenera Edwarda Pelki, kolarze walczyli też o Puchar Burmistrza MiG Szczekociny Jacka Lipy oraz Puchar Starosty Zawierciańskiego Gabriela Dorsa. Startowało ponad 200 zawodniczek i zawodników w kategorii od żaka do mastersa. Zawody zostały świetnie zorganizowane, na przygotowanie trasy zużyto 5000 m siatki i 800 palików, wzdłuż całej trasy ustawione sporo flag LZS – wszystko to było zasługą dyrektora mistrzostw Dariusza Skorupy.

Organizatorem tych połączonych imprez kolarskich byli: Miasto i Gmina Szczekociny, MGOKiS Szczekociny i nasz klub MGLKS „Olimpijczyk” Szczekociny, współorganizatorami: Krajowe Zrzeszenie LZS i Starostwo Powiatowe w Zawierciu. Krajowe Zrzeszenie LZS na imprezie reprezentował Marek Mazur, wiceprzewodniczący RG KZ LZS. Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia LZS zostały dofinansowane przez Ministerstwo Sportu.

Wśród młodzików, którzy rywalizowali o Naramiennik Przewodniczącego KZ LZS najlepszy był Jan Kupras z KLKS Azalia Brzóza Królewska, drugie miejsce zajął Łukasz Rutkowski UKS Avatar, trzecie Igor Juszczak z UKS Koźminianka Koźminek. Chłopcy ścigali się na dystansie 8,4 km. Młodziczki rywalizowały na nieco krótszej trasie — 5,6 km. „Naramiennik” zdobyła Maria Okrucińska z UKS Copernicus CCC/SMS Toruń, druga była Agata Sekta UKS Avatar, trzecia Kinga Słomka Stowarzyszenie Kolarskie Mikołów.

Mistrzem Krajowego Zrzeszenia LZS wśród juniorów młodszych został Oskar Maśka z MGLKS Olimpijczyk Szczekociny, wicemistrzem Bartosz Łyżwa UKS Avatar, brązowy medal wywalczył Jeremiasz Twardosz UKKS Imielin Team. Zawodnicy rywalizowali na dystansie 14 km. Juniorki młodsze miały do pokonania 8,6 km. Złoty medal zdobyła Aleksandra Stawiraj z UKS Koźminianka Koźminek, srebrny Milena Tarasiewicz, brązowy Zuzanna Marecka — obie UKS Wygoda Białystok. Wśród juniorek mistrzynią Zrzeszenia została Karolina Karpińska MLKS Baszta Bytów, wicemistrzynią Łucja Szramowska UKS Avatar, brązowy medal zdobyła Julia Gajdzik Stowarzyszenie Kolarskie Mikołów. Wśród juniorów triumfował Brajan Świder KS Luboń Skomielna Biała, drugie miejsce zajął Kacper Krupa MGLKS Olimpijczyk Szczekociny, trzecie Mikołaj Kubica UKS Koźminianka Koźminek.

Mistrzynią Zrzeszenia w kategorii orliczka została Julia Zięba LKK LUKS Sławno, wicemistrzynią Wiktoria Gładosz KKS Gostyń. Wśród orlików mistrzem został Patryk Janiszewski MGLKS Błękitni Mexller Koziegłowy, wicemistrzem Konrad Panglisz UKS Wygoda Białystok, brązowy medal zdobył Kacper Maciejuk KS Pogoń Mostostal Puławy.

Fot. www UMiG Szczekociny — Dariusz Krzywański

Paweł Lewiak wygrał Finał Centralny XXXVIII Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Turystyczno-Krajoznawczej LZS pn. „Polska — Słowenia — Unia Europejska” — Zakopane 2021

By Aktualności KZ Ludowych Zespołów Sportowych

Finał Centralny XXXVIII Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Turystyczno-Krajoznawczej LZS pn. „Polska — Słowenia — Unia Europejska” odbył się w dniach 5-7 listopada w Zakopanem. Po roku przerwy, kiedy to zostaliśmy zmuszeni przez obostrzenia związane z pandemią Covid-19 przeprowadzić finał on-line, ponownie mogliśmy spotkać się w stolicy polskich Tatr. Organizatorami finału było Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe przy współudziale Małopolskiego Zrzeszenia LZS w Krakowie. W olimpiadzie wzięli udział przedstawiciele 25 powiatów z 9 województw: kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, łódzkiego, małopolskiego, podkarpackiego, podlaskiego, śląskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego — łącznie 150 osób, w tym osoby towarzyszące, opiekunowie, goście oraz organizatorzy i wolontariusze.

Finał jak zwykle rozpoczął test pisemny, który odbył się 5 listopada wieczorem. Uczestnicy odpowiadali łącznie na 70 pytań — 20 nich dotyczyło wiedzy o Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem Tatr, 20 wiedzy o Słowenii — jej walorach turystycznych i historii, kolejnych 20 dotyczyło wiedzy o Unii Europejskiej oraz 10 pytań topografii. Na test uczestnicy mieli 60 minut.

Ponad połowa uczestników uzyskała w teście więcej niż 100 punktów — najlepiej poradził sobie Michał Lewiak z woj. łódzkiego uzyskując 158 punktów, żeby dostać się do finału trzeba było uzyskać 135 pkt.

Następnego dnia rano uczestnicy zmierzyli się z grą miejską. Każdy otrzymał opis 3 miejsc znajdujących się w Zakopanem — musiał szybko zorientować się o jakie miejsca chodzi, zlokalizować je i ruszyć w trasę. Najważniejsze w tej grze było znalezienie najkrótszej drogi do wyznaczonych punktów. Trasa liczyła ok. 8 km, punktem startowym był jak zwykle park przy pensjonacie Adria na ul. Grunwaldzkiej. Punkty, które musieli odnaleźć po opisie uczestnicy to: Willa Czerwony Dwór — wybudowana w stylu zakopiańskim w 1902 roku przez Wojciecha Roja dla Oktawii Lewandowskiej, początkowo nazywała się „Władysławówka”, w 1904 roku mieszkał w niej znakomity pianista Artur Rubinstein, który poznał tu Karola Szymanowskiego i Witkacego, jej obecna nazwa pochodzi od koloru dachówki; drugim punktem było Sanktuarium Św. Antoniego z kościołem, klasztorem i pięknym ogrodem, które prowadzą ojcowie bernardyni — pojawili się z Zakopanem pod koniec XIX wieku; trzecim punktem był Cmentarz Zasłużonych na Pęksowym Brzyzku — najstarszy cmentarz w Zakopanem, założony w połowie XIX wieku przez pierwszego zakopiańskiego proboszcza księdza Józefa Stolarczyka, nazwa Pęksowy pochodzi od nazwiska darczyńcy — Jana Pęksy — który podarował ziemię pod jego lokalizację, brzyzk w gwarze góralskiej oznacza urwisko nad potokiem, bramę cmentarną zaprojektował Stanisław Witkiewicz.

Po zliczeniu wszystkich punktów ogłoszona została lista 6 najlepszych uczestników, którzy wieczorem wystartowali w finale centralnym. W finale każdy zawodnik odpowiadał na 10 pytań. Najlepiej poradzili sobie w nim ojciec i syn, choć o pierwszym miejscu decydowała dogrywka, która rozstrzygnęła się już po pierwszym pytaniu — pierwsze miejsce zajął Paweł Lewiak (woj. łódzkie), drugie Michał Lewiak (woj. łódzkie), na trzecim miejscu uplasował się Wiesław Gajowniczek (woj. lubelskie), czwarte zajęła Katarzyna Zarzycka (woj. lubelskie), piąte i szóste miejsce ex aequo Kinga Frączek (woj. lubelskie) i Joanna Suleja (woj. zachodniopomorskie).

Finał prowadził Tadeusz Rożej, przyjaciel LZS, sędzią głównym była pani Elżbieta Skalimowska. Finalistom wręczono nagrody indywidualne w postaci sprzętu turystycznego. Najlepszych pięć reprezentacji powiatowych i wojewódzkich otrzymało puchary ufundowane przez Krajowe Zrzeszenie LZS w Warszawie. Wszyscy uczestnicy otrzymali znaczki okolicznościowe imprezy.

Pięć nagrodzonych powiatów: 1. Łódź Wschód, 2. Łuków, 3. Lublin, 4. Piotrków Grodzki, 5. Piotrków Ziemski.

Pięć nagrodzonych województw: 1. Łódzkie, 2. Lubelskie, 3. Wielkopolskie, 4. Zachodniopomorskie, 5. Podlaskie.

Wyróżnienie specjalne dla najliczniejszej rodziny otrzymali Państwo Gajowniczek z woj. lubelskiego.

Krajowe Zrzeszenie LZS na olimpiadzie reprezentowali: Jacek Kucybała, skarbnik RG KZ LZS, Zdzisław Wawrzewski, wiceprzewodniczący GKR KZ LZS oraz Józef Krzywonos, członek Plenum RG KZ LZS, przewodniczący Podkarpackiego Zrzeszenia LZS.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom, że po rocznej przerwie tak gremialnie powrócili do Zakopanego, gratulujemy zwycięzcy i pozostałym uczestnikom ścisłego finału oraz naszym wspaniałym wolontariuszom. Do zobaczenia za rok!

Fot. Na zdjęciu szóstka finalistów oraz sędzia główny olimpiady Elżbieta Skalimowska

Młodzieżowe Mistrzostwa Świata w zapasach — Anhelina Łysak mistrzynią, Szymon Szymonowicz z brązowym medalistą

By Aktualności KZ Ludowych Zespołów Sportowych

W dniach 1-7 listopada w Belgradzie odbyły się Mistrzostwa Świata U23 w zapasach kobiet, zapasach mężczyzn w stylu klasycznym i wolnym. Polscy reprezentanci zdobyli na nich 2 medale — mistrzynią świata została w kat. 59 kg Anhelina Łysak, brązowy medal w kat. 87 kg w stylu klasycznym wywalczył Szymon Szymonowicz — oboje reprezentują klub naszego Zrzeszenia MKS Cement Gryf Chełm. Przy czym wyczyn Anheliny Łysak przejdzie do historii polskich zapasów kobiet — jest ona pierwszą Polką, która zdobyła ten tytuł w tej kategorii wiekowej.

Do Belgradu pojechało 6 zapaśników stylu klasycznego, w tym 4 z klubów Zrzeszenia, 4 zawodniczki, w tym 3 z klubów Zrzeszenia oraz 3 zapaśników stylu wolnego, w tym 2 z naszych klubów.

W pojedynku o najniższy stopień podium w zapasach w stylu klasycznym Szymon Szymonowicz zmierzył się z Finem Markusem Sihtola. Zawodnik z Kraju Tysiąca Jezior miał pecha w tej walce, ulegając groźnie wyglądającej kontuzji kolana. Jednak do momentu tego incydentu chełmianin miał zdecydowaną przewagę (5:2) i pewnie by wysoko wypunktował defensywnie walczącego dziś Fina. Jak poradzili sobie inni nasi zawodnicy? W kat. 60 kg Oliwier Skrzypczak Akademia Zapasów Nowy Tomyśl zakończył turniej na 1/8 finału, w kat. 63 kg Arslambek Salimov Klub Sportowy Wschód — przegrał w repasażach, w kat. 97 kg Gerard Kurniczak KS Sobieski Poznań — odpadł w kwalifikacjach.

Jeśli chodzi o panie, to oczywiście nie zawiodła faworytka, bo w takiej roli pojechała do Belgradu Anhelina Łysak i wywalczyła złoto. Przez cały turniej przeszła jak burza, a w finale wysoko na punkty (7:2) wygrała z mistrzynią Europy juniorek, Ukrainką, Solomiia Vynnyk. Przypomnimy, że jest ona także aktualną wicemistrzynią Europy seniorek i brązową medalistką ME U23. Pecha miała młodzieżowa wicemistrzyni Europy Patrycja Gil z WLKS Nowe Iganie Siedlce, która w kat. 57 kg przegrała walkę o brązowy medal 8:9 z reprezentantką Nigerii. Nie był to udany turniej dla Alicji Czyżowicz LKS Orzeł Namysłów, aktualnej brązowej medalistce mistrzostw Europy U23 — wysoko przegrała już swój pierwszy pojedynek.

W stylu wolnym w kat. 74 kg Szymon Wojtkowski z LKS Ceramik Krotoszyn, przegrał dopiero w drugim repasażu, zaś Cezary Sadowski MLUKS Karlino przegrał swoją pierwszą walkę w turnieju.

Fot. PZZ Facebook

Pierwsze spotkanie Kadry Polski LZS

By Aktualności KZ Ludowych Zespołów Sportowych

4 listopada Kadra Polski LZS rozegrała swój pierwszy mecz kontrolny i to nie byle jakim przeciwnikiem — rywalem, który sprawdzał umiejętności naszych piłkarzy byli reprezentanci Akademii Legii Warszawa. Naszym zdaniem wynik tego spotkania nie był istotny — ważne, że wreszcie zmaterializował się pomysł powołania takiej kadry i że zaczęła ona grać. Przypomnijmy, że Kadra LZS złożona jest z uczestników ostatniego finału krajowego turnieju „Piłkarska Kadra Czeka”, który odbył się pod koniec lipca w Zamościu. Przez dwa dni trenerzy Rafał Kaczmarczyk i Paweł Radecki obserwowali zawodników biorących udział w tej rywalizacji i wybrali 18-osobową drużynę. Wybór — jak mówili — był bardzo trudny, gdyż na niektórych pozycjach była bardzo duża konkurencja.

Sukcesem jest także to, że na spotkanie, które odbyło się na pięknym obiekcie Legia Training Center stawili się wszyscy powołani zawodnicy (podziękowania dla rodziców i klubów, które ich dowiozły), że mieliśmy jednolite stroje. Szkoda, że przed tym meczem chłopcy nie mieli możliwości odbycia zgrupowania, grali więc „z marszu”, prawie nie znając się. Brawo za odwagę!!!

Przed meczem nasi piłkarze mieli tylko czas na zwiedzenie tego znakomitego obiektu sportowego, odprawę i krótką rozgrzewkę.

Oto krótka relacja z tego meczu, jaką zamieszczono na założonej niedawno stronie Facebook poświęconej specjalnie naszej kadrze — www.facebook.com/Kadra-Polski-LZS. Zaglądajcie tam!

Mecz rozpoczął się o godzinie 14.30. Zespół Legii Warszawa wystawił najsilniejszy skład rocznika 2007. Gospodarze potraktowali tę grę bardzo poważnie, nie odpuszczając żadnej akcji. Tym bardziej cieszy, że z tak trudnym rywalem i w drużynie, która pierwszy raz gra ze sobą, wielu zawodników pokazało się z bardzo dobrej strony. Obaj bramkarze wielokrotnie popisywali się dobrymi interwencjami i skutecznie wprowadzali piłkę do gry. Blok obronny, w którym wystąpiło łącznie 7 zawodników, mimo początkowych problemów organizacyjnych, potrafił wyjść spod ostrego pressingu gospodarzy. (…) Linia pomocy, która miała wiele pracy w defensywie, kilkukrotnie potrafiła zaskoczyć rywali nieszablonowym rozegraniem piłki. Rywalizując ze zgraną formacją Legii Warszawa, zawsze trudno się gra, a mimo to nasi zawodnicy potrafili utrzymać się przy piłce i zagrozić bramce legionistów. Rywalizacja z jednymi z najlepszych obrońców w swojej kategorii wiekowej stanowiła dla nich bezcenne doświadczenie i motywację do pracy.

Pomeczowe analizy, spostrzeżenia sztabu i zawodników uzmysławiają, że czasami droga na piłkarski szczyt nie jest tak odległa, jak może wydawać się z perspektywy mniejszych klubów.

Po zakończeniu meczu oraz wspólnym posiłku zawodnicy Kadry rozjechali się do swoich domów. Planowane są kolejne spotkania i jeśli nic nie stanie na przeszkodzie jeszcze w tym roku Kadra spotka się ponownie.

Warto dodać, że sprzęt sportowy ufundowało Krajowe Zrzeszenie LZS, a na meczu nie zabrakło także przedstawicieli naszego Zrzeszenia, byli m.in. wiceprzewodniczący RG KZ LZS Marek Mazur i przewodniczący Pomorskiego Zrzeszenia LZS Piotr Klecha.

Chłopaki trzymamy za was kciuki!

Program Stypendialny „Wybiegaj w Przyszłość” Fundacji Zdrowy Ruch — trenerze zgłoś swojego zawodnika!

By Aktualności KZ Ludowych Zespołów Sportowych

Fundacja Zdrowy Ruch rozpoczęła nabór do pierwszej edycji swojego nowego Programu Stypendialnego „Wybiegaj w Przyszłość”. O stypendia mogą ubiegać się zawodnicy w wieku 14-17 lat (kategorie wiekowe U16 i U18), z obiecującymi wynikami sportowymi w indywidualnych konkurencjach biegowych. Regulamin i wszystkie szczegóły dotyczące Programu Stypendialnego „Wybiegaj w Przyszłość” wraz z formularzem zgłoszeniowym dostępne są na stronie internetowej Fundacji Zdrowy Ruch. Zgłoszenia można wysyłać do 30 listopada 2021. Wyniki rekrutacji poznamy do końca 2021 roku. Roczne stypendia w wysokości 1000 zł miesięcznie będą przyznawane od stycznia 2022 roku. Ale pieniądze to nie wszystko. Fundacja będzie organizować dla stypendystów także warsztaty i konsultacje, które pozwolą im lepiej i bardziej świadomie budować swoją karierę sportową. Miejsc jest mało — tylko dla 7 osób!

W radzie programu stypendialnego poza jego twórczyniami — Adą Smokowską i Magdą Sołtys, zasiadają także Marek Plawgo, wybitny lekkoatleta, rekordzista Polski 400 m ppł i wielki propagator biegania w Polsce oraz Tomasz Smokowski, dziennikarz sportowy.

— To pierwsza edycja Programu Stypendialnego „Wybiegaj w Przyszłość”. Jesteśmy niezwykle dumni i wdzięczni, że możemy pomóc aż siedmiu młodym biegaczkom i biegaczom. To efekt naszych całorocznych działań i wsparcia Partnerów Fundacji: Banku Pekao S.A., Kanału Sportowego oraz marki Salomon, która poza wsparciem finansowym, przekaże też zestawy sprzętu dla naszych podopiecznych. Niemały udział w stypendiach mają też uczestnicy naszych imprez 1MILA. Dzięki ich wpłatom i zaangażowaniu mogliśmy przekazać rzecz Stypendystów prawie 24 tysiące złotych — powiedziała Ada Smokowska, założycielka Fundacji Zdrowy Ruch na portalu Onetu.

Fot. Fundacja Zdrowy Ruch Facebook