Skip to main content

VI Wojewódzki Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Delegatów Lubuskiego Zrzeszenia LZS

9 października w Słubicach odbył się VI Wojewódzki Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Delegatów Lubuskiego Zrzeszenia LZS. Delegaci przyjęli sprawozdanie Zarządu za poprzednią kadencję, w uchwale zjazdowej zapisali najważniejsze zadania na kadencję 2021-2024. Wybrano także nowe władze. Rada Wojewódzka liczy 11 członków. Prezesem ponownie został wybrany Jan Graliński, wiceprezesami zostali Zdzisław Butrym i Ryszard Chustecki, sekretarzem Rafał Głuszek, skarbnikiem Jacek Zagozda, członkami: Kazimierz Barłóg, Ireneusz Góra, Bogdan Kępiński, Andrzej Martyniak, Kazimierz Milanowski i Zygmunt Szwarc. Wybrano także Wojewódzką Komisję Rewizyjną – jej pracami pokieruje Zofia Pocztarek, sekretarzem komisji został Ryszard Kulczycki, członkiem Izabela Pacholak. Zjazd wybrał również 7 delegatów na Zjazd Krajowy Zrzeszenia LZS.

Fot. Facebook LZ LZS