Skip to main content

Prezydent RP Andrzej Duda powołał Radę ds. Młodzieży — w jej składzie znalazł się Konrad Gwóźdź, wiceprzewodniczący Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS w Łodzi

14 października Prezydent RP Andrzej Duda powołał Radę ds. Młodzieży. Ma być ona forum debaty i dialogu społecznego dotyczącego spraw młodych oraz opracowywania założeń prezydenckich inicjatyw legislacyjnych. Członkiem Rady, jako reprezentant Krajowego Zrzeszenia LZS został Konrad Gwóźdź, wiceprzewodniczący Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS w Łodzi.

Powołanie Rady stanowi zwieńczenie trwających ponad rok konsultacji społecznych z cyklu „Młodzi w Pałacu”, w ramach których odbyło się ponad sto spotkań. Były to dyskusje z niemal dwustoma środowiskami młodzieżowymi — przedstawicielami młodzieżowych rad gmin, miast, powiatów i sejmików wojewódzkich; organizacjami harcerskimi, studenckimi; młodzieżowymi organami doradczymi przy ministrach; organizacjami sportowymi; licznymi fundacjami i stowarzyszeniami; a także organizacjami zrzeszającymi osoby z niepełnosprawnościami oraz młodzieżówkami partii politycznych od prawicy do lewicy.

— Młodzieży między 15 a 24 rokiem życia jest w Polsce ponad 4 miliony i jest to potężna część naszego społeczeństwa, sporo więcej niż 10 proc. To, jakie możliwości rozwojowe mają młodzi i jak traktuje ich państwo, ma fundamentalne znaczenie dla tego, jaka Polska będzie w przyszłości — mówił na spotkaniu Prezydent. — A na tym mi ogromnie zależy, żeby była jak najlepsza; zależy mi, żebyście Wy, jako młodzi, jak najlepiej się w niej czuli, żebyście ją rozumieli, żebyście dorastając, wiedzieli, jaka chcecie, żeby była, żeby Waszym dzieciom, kolejnym pokoleniom żyło się w Polsce dobrze — podkreślał.

W Pałacu Prezydenckim odbyło się dziś także inauguracyjne posiedzenie Rady zatytułowane: „Młodzi wobec wyzwań przyszłości”.

Członkami Radu ds. Młodzieży są: Bogna Janke — Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP,  Łukasz Rzepecki — Doradca Prezydenta RP, Marcin Drewa — Doradca Prezydenta RP, Błażej Spychalski — Doradca Prezydenta RP, Aleksandra Borzęcka — Młodzieżowa Rada Miasta Lublin, organizacja samorządu terytorialnego, Patryk Czech — Przewodniczący Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, organizacja katolicka,  — Kinga Dróżdż — Integracyjny Klub Sportowy, organizacja osób z niepełnosprawnościami, Piotr Drzewiecki — Instytut Rozwoju Edukacji Prawnej i Społeczeństwa Obywatelskiego, organizacja prawna, Adam Dziedzic — Prezes Zarządu United Nations Association Poland, organizacja ds. międzynarodowych, Nicole Geryk — Międzynarodowe Stowarzyszenie Sudentów Medycyny IFMSA, organizacja medyczna,  Mateusz Grochowski — Przewodniczący Parlamentu Studentów RP, organizacja studencka, Konrad Gwóźdź — Ludowe Zespoły Sportowe, organizacja sportowa/rolnicza, Maja Jeśmanowicz — Związek Dużych Rodzin „Młodzi na Plus”, organizacja społeczna, Aleksandra  Klimek — Sekcja Młodych NSZZ Solidarność 80, organizacja związkowa, Alicja Książek — Przewodnicząca Niezależnego Zrzeszenia Studentów, organizacja studencka, Aleksandra Kulik — Fundacja Sempre a Frente, organizacja wspierające zdrowie psychologiczno-psychiatryczne, Sylwia Łyskawka — Przewodnicząca Młodzieżowej Rady Klimatycznej, organizacja klimatyczna, Adam Nowak — Prezes Związku Młodzieży Wiejskiej, organizacja rolnicza,  Alina Prochasek — Przewodnicząca Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych, największa organizacja młodzieżowa, Martyna  Rutkowska — Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, organizacja harcerska, Piotr Rydzewski — Prezes Fundacji Inicjatyw Młodzieżowych, organizacja studencka, Artur Słomka  — Akademicki Związek Sportowy, organizacja sportowa, Maciej Tyczyński — Przewodniczący Sekcji Młodych NSZZ Solidarność, organizacja związkowa, Karol Urbaniak — Młodzieżowa Rada Ekologiczna, organizacja klimatyczna. 

Cytowane słowa prezydenta Andrzeja Dudy pochodzą z jego strony www