Skip to main content

Muzeum Sportu Wiejskiego nabiera coraz realniejszych kształtów

26 listopada w Urzędzie Gminy Puck przedstawiciele Pomorskiego Zrzeszenia LZS – prezesi Piotr Klecha i Jan Trofimowicz podpisali wraz z Tadeuszem Puszkarczukiem, Wójtem Gminy Puck umowę, na mocy której Gmina Puck użycza na rzecz Pomorskiego Zrzeszenia LZS pomieszczenia w budynku po byłej Szkole Podstawowej w Łebczu w Gminie Puck w celu tworzenia Muzeum Sportu Wiejskiego pod auspicjami Pomorskiego LZS. Apelujemy do wszystkich sportowców, trenerów, kibiców, samorządowców, sponsorów oraz ludzi dobrej woli o wsparcie finansowe tej inicjatywy oraz przesyłanie swoich pamiątek.

Podczas spotkania roboczego w Luzinie Mieczysław Struk – Marszałek Województwa Pomorskiego – również zadeklarował swoje wsparcie dla tego pomysłu. Czasową wystawę w Luzinie, która została otwarta 18 czerwca podczas obchodów 75-lecia LZS na Pomorzu odwiedziło już wiele znamienitych osób, w tym Minister Sportu i Turystyki Kamil Bortniczuk.

Jak mówi pomysłodawca tego muzeum Jan Trofimowicz – „Wspólnie ocalmy piękną historię LZS. Przywracajmy i w ciekawy sposób przedstawmy sylwetki i osiągnięcia kolejnych pokoleń działaczy naszego stowarzyszenia. Pokażmy, że LZS-y miały i mają nadal wielki wpływ i kulturotwórczą rolę na życie mieszkańców z terenów wiejskich i małych miast. Trzeba przypomnieć, że kultura fizyczna a wraz z nią rekreacja i turystyka, są częścią kultury ogólnonarodowej, dobrem wspólnym – ponadczasowym i ponad podziałami politycznymi”.

Warto nadmienić, że Gmina Puck, na terenie której powstanie muzeum, ma od wielu lat bardzo silne struktury LZS, świetnie układa się tu współpraca z samorządem, miejscowym Ośrodkiem Kultury, Sportu i Turystyki, a także z największym klubem LKS Ziemi Puckiej Puck. Miejscowe LZS-y zawsze mogą liczyć na liczne Koła Gospodyń Wiejskich i OSP.