Skip to main content

Urzędy Pracy pomagają ukraińskim uchodźcom. Tu dowiesz się jak. Poinformuj ich o tym.

Do Polski trafiło już ponad milion uchodźców z Ukrainy. Oprócz pomocy finansowej czy materialnej będzie im potrzebne również wsparcie w wymiarze zawodowym. Praca i stałe zatrudnienie to dla uchodźców największa szansa na usamodzielnienie się i powrót do „normalnego” życia, choć z dala od ojczyzny i często najbliższej rodziny.

Obywatel Ukrainy może liczyć na pomoc ze strony powiatowego lub wojewódzkiego urzędu pracy. Takie wsparcie obejmuje nie tylko doradztwo zawodowe, ale także pośrednictwo pracy. Aby uzyskać pomoc, należy umówić się na bezpośrednią wizytę w urzędzie pracy lub w formie zdalnej albo skorzystać z infolinii „Zielona Linia” — tel. 19524.

Więcej informacji o możliwościach zatrudniania dla obywateli Ukrainy można znaleźć tutaj: https://lang-psz.praca.gov.pl/uk/.

Centralna baza ofert, która jest również dostępna w języku ukraińskim, jest dostępna pod linkiem: https://oferty.praca.gov.pl/

W przypadku, gdy obywatel zarejestruje się w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna, uzyska dostęp do pełnego katalogu różnych form wsparcia m.in.:

  • szkolenia zawodowe,
  • dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej,
  • refundację zatrudnienia (prace interwencyjne, roboty publiczne itd.),
  • zwrot kosztów przejazdu i zakwaterowania do i z miejsca pracy,
  • refundację kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną itd.

Poniżej zestaw ulotek po polsku i ukraińsku, które możesz przekazać dalej.

Zielona linia ukr-pol.zip