Skip to main content

Aktywny Senior LZS — Mielno 2022

Okres po 60. roku życia może być czasem doświadczania życia we wszystkich jego barwach poprzez nowe wyzwania, spełnianie swoich oczekiwań i marzeń, intelektualną przygodę oraz korzystanie z różnych form aktywności fizycznej. Szczególnie to ostatnie jest bardzo istotne. Osoby starsze powinny być przekonane, że zdrowy styl życia, aktywność fizyczna, zdrowy sposób odżywiania są kluczowe dla jakości ich życia i zachowania jak najdłużej niezależności od pomocy innych osób. Jak ich do tego przekonać? Najlepiej zrobią to ich rówieśnicy, lokalni liderzy, dla których aktywność fizyczna jest stylem życia lub ci, którzy chcą by tak było.

Od kilku już lat Krajowe Zrzeszenie LZS organizuje szkolenia pod nazwą „Aktywny Senior LZS”, które dofinansuje Ministerstwo Sportu i Turystyki. W tym roku takie szkolenie odbyło się w dniach 26-29 maja w Mielnie. Wzięło w nim udział 35 uczestników oraz kadra szkoleniowa. Uczest­ni­kami szko­le­nia byli or­ga­ni­za­torzy sportu i ani­ma­to­rzy ży­cia spor­to­wego dla se­nio­rów w śro­do­wi­sku wiej­skim, w tym dzia­ła­cze i pra­co­wnicy jed­nos­tek LZS.

W części teoretycznej odbyły się dwa bardzo interesujące wykłady. Profesor Ewa Kozdroń z Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie mówiła nt. „Aktywności fizycznej seniorów”. Wiele informacji i tez zawartych w tym wykładzie opartych było na doświadczeniu wykładowczyni, która od wielu lat jest koordynatorem wielu projektów dla seniorów. Z kolei dietetyk Aldona Lewita-Paszko z Poradni „Dietetyczne Niebo” w Koszalinie omówiła prawidłowe żywienie seniorów w zakresie profilaktyki nadwagi i otyłości oraz dokonała analizy składu ciała uczestników. Wykład cieszył się dużym zainteresowaniem i po jego zakończeniu padło wiele pytań, z których wyłonił się najważniejszy problem — najtrudniej w starszym wieku jest zmienić swoje nawyki żywieniowe.

Zajęcia teoretyczne i praktyczne nordic walking przeprowadził dr Mirosław Bierkus, trener nordic walking, osoba znana społeczności uprawiającej „chodzenie z kijkami”. 12 lat temu pan Mirosław został drużynowym mistrzem świata w nordic walking, w 2020 roku w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku z powodzeniem obronił swoją rozprawę doktorską na temat: „Wpływ treningu wytrzymałościowego nordic walking na wybrane cechy somatyczne, wydolność i dobrostan psychofizyczny kobiet i mężczyzn”. Jego zajęcia przyniosły uczestnikom szkolenia sporo radości, a niektórym też „zakwasów”. Wiele osób uważa, że „chodzenie z kijkami — to bardzo prosta czynność, nasz trener udowodnił, że nie zupełnie, a nieumiejętne uprawianie tego sportu może przynieść wiele niepożądanych skutków zdrowotnych. Uczestnikom najbardziej do gusty przypadła proponowana jako rozruch przed wyruszeniem w trasę gimnastyka na… siedząco. Pokazał, że prawidłowe wykonywanie ćwiczeń w tej pozycji może przynieść takie same skutki jak wykonywanie ich stojąc.

Mamy nadzieję, że wiele ze zdobytych na szkoleniu doświadczeń, nasi uczestnicy wcielą w życie w swoich klubach i środowiskach.

Zapraszamy do obejrzenia galerii z tego szkolenia. Zdjęcia wykonał Grzegorz Garbaciak.

Impreza dofinansowana przez Ministerstwo Sportu i Turystyki