Skip to main content

Promowanie i upowszechnianie aktywności fizycznej poprzez wyróżnienie najlepszych projektów realizowanych w środowisku wiejskim 2022 — zatwierdzono listę projektów

Zgodnie z Regulaminem zadania pn. Promowanie i upowszechnianie aktywności fizycznej poprzez wyróżnienie najlepszych projektów realizowanych w środowisku wiejskim (2022) Komisja Krajowa zatwierdza listę zgłoszonych przez Komisje Wojewódzkie projektów. Komisja Krajowa pracowała w składzie: Mieczysław Kazimierz Baszko — prezes RG KZ LZS, Krzysztof Piasek i Jacek Kucybała — wiceprezesi RG KZ LZS, Jerzy Kula — członek Zarządu RG KZ LZS oraz Iwona Derlatka — „Wiadomości Sportowe”.

Do oceny w Komisjach Wojewódzkich zgłoszono 40 projektów — najwięcej z województw małopolskiego — 6, świętokrzyskiego — 4 i wielkopolskiego — 3. Są wśród nich imprezy o zasięgu gminnym, powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim a nawet międzynarodowym. Organizatorzy planują, że we wszystkich zgłoszonych imprezach udział weźmie ponad 11 tysięcy uczestników.

Ustalono również, że podsumowanie zadania odbędzie się w dniach 9-11 grudnia 2022 r. w Supraślu.

Zachęcamy wszystkich organizatorów konkursu do opracowania obszernych i kompetentnych sprawozdań. Życzymy pięknej pogody, wspaniałych emocji i ciekawej rywalizacji podczas organizowanych imprez.

Wykaz imprez zgłoszonych do zadania znajdziecie zajawce „Komunikaty i wyniki” na naszej stronie internetowej.

Impreza dofinansowana przez Ministerstwo Sportu i Turystyki