Skip to main content

Nabór wniosków na „Sportowe Wakacje +” — program MSiT i Fundacji LOTTO im. Haliny Konopackiej

Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej ponownie została wybrana przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, w ramach programu „Sportowe Wakacje +”, krajowym operatorem konkursu na dofinansowanie obozów sportowych. Na realizację zadania MSiT wraz z Fundacją przeznacza łącznie 15 000 000 zł. W ramach konkursu organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o dofinansowanie kosztów obozów sportowych wyjazdowych, odbywających się w terminie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2022 roku.

Uwaga!!! Są dwa terminy składania wniosków. Wnioski o dofinansowanie obozów sportowych można składać do 31.07.2022 r. lub do wyczerpania środków przeznaczonych na dofinansowanie.

Wnioski o refundację kosztów obozu można składać do 30.06.2022 r. Refundacja dotyczy obozu, którego realizacja rozpoczęła się przed dniem złożenia wniosku.

O dofinansowanie mogą ubiegać się organizacje pozarządowe zarejestrowane w Polsce, które w ramach swojej podstawowej działalności statutowej realizują zadania związane z upowszechnianiem sportu i kultury fizycznej, tj. w szczególności: związki stowarzyszeń, stowarzyszenia i fundacje.

Zasady programu wraz z regulaminem zainteresowani znajdą na stronie:
https://www.fundacjalotto.pl/sportowe-wakacje/