Skip to main content

Po raz 15. będziemy wybierać najciekawsze projekty z zakresu upowszechniania i promowania aktywności fizycznej w środowisku wiejskim

Od 2009 roku Krajowe Zrzeszenie LZS wspólnie z zrzeszeniami wojewódzkimi i MSiT wybiera najciekawsze projekty z zakresu upowszechniania i promowania aktywności fizycznej w środowisku wiejskim. W tym roku dokonamy wyboru projektów po raz 15! Pierwszym, historycznym już dziś zwycięzcą konkursu było Gminne Zrzeszenie LZS w Ełku. W ciągu 14 lat zgłoszono do oceny 1023 projekty, w tym roku mamy tych zgłoszeń 52 — daje to imponującą liczbę 1075 projektów! A ilość uczestników? Przekroczyła zdecydowani pół miliona.

Zgodnie z Regulaminem zadania pn. Promowanie i upowszechnianie aktywności fizycznej poprzez wyróżnienie najlepszych projektów realizowanych w środowisku wiejskim Komisja Krajowa pod koniec lutego zatwierdza listę zgłoszonych przez Komisje Wojewódzkie projektów. W 2023 roku najwięcej projektów zgłosiły następujące województwa: śląskie — 6, lubuskie — 5, dolnośląskie i kujawsko-pomorskie — po 4.

Komisja Krajowa pracowała w składzie: Krzysztof Piasek — Wiceprezes RG KZ LZS, Przewodniczący Komisji, Iwona Derlatka — redaktor „Wiadomości Sportowych”, Sekretarz Komisji oraz członkowie komisji: Mieczysław K. Baszko, Prezes RG KZ LZS, Józef Poterucha i Jacek Kucybała, Wiceprezesi RG KZ LZS, Ryszard Chustecki, Sekretarz RG KZ LZS, Anna Kocińska-Scholz, Skarbnik RG KZ LZS, Członkowie Zarządu RG KZ LZS: Jerzy Kula i Andrzej Cywiński oraz Katarzyna Choroś, Przewodnicząca GKR KZ LZS.

Przypominamy, że celem konkursu jest m.in.: upowszechnianie aktywności fizycznej w środowisku wiejskim, promowanie działań sprzyjających lepszemu wykorzystaniu istniejącej gminnej bazy sportowej, przeciwdziałanie poprzez sport zjawiskom agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży, poszerzenie zakresu i form współpracy władz samorządowych szczebla gminnego i organizacji pozarządowych na rzecz aktywizacji sportowej społeczności lokalnych.

Jakie imprezy organizują uczestnicy konkursu” Pikniki rodzinne, festyny, turnieje piłkarskie, siatkarskie, tenisa stołowego, koszykówki ulicznej, piłki siatkowej plażowej, biegi przełajowe, zawody dla osób niepełnosprawnych, rajdy rowerowe i piesze, turniej wsi i gmin. Zawodnicy biegają, skaczą, chodzą w płetwach, rzucają wałkiem, podnoszą ciężarki, piłują drewno, czołgają się w foliowych tunelach, skaczą na piłce, strzelają z wiatrówki i łuku, jeżdżą konno. Jedne imprezy są kameralne, jeśli tak można określić zawody czy festyny na 150 osób, największe gromadzą kilka tysięcy osób. Były też cykle imprez i te łącznie gromadziły nawet 10 tysięcy uczestników i kibiców.

Bogactwo form było i jest niesamowite, a inwencja organizatorów przeogromna. Konkurs wyzwolił w działaczach  zrzeszonych w różnych ogniwach Ludowych Zespołów Sportowych sporą energię. W organizację każdej niemal imprezy włączyły się samorządy lokalne, bez ich pomocy wiele cennych sportowych inicjatyw nie ujrzałoby światła dziennego. Organizatorów należy także pochwalić za to, że przygotowali znakomite sprawozdania obrazujące ogrom ich pracy. Zadbano także o nagłośnienie wielu imprez w lokalnej, a nawet ogólnopolskiej prasie, radio i telewizji.

Liczymy, że i w tym roku otrzymamy do oceny profesjonalnie przygotowane sprawozdania z załączonymi zdjęciami.

Zdjęcie pochodzi z 2009 roku i przedstawia masowe biegi przełajowe zorganizowane przez Gminne Zrzeszenie LZS w Ełku. To ta impreza wygrała pierwszy konkurs.

Impreza dofinansowana przez Ministerstwo Sportu i Turystyki