Skip to main content

Zaproszenie na Polsko-Niemiecką Konferencję Partnerską Klubów i Związków Sportowych 1-3 kwietnia – Berlin – zgłoszenia do 16 stycznia

By 10 stycznia 202224 stycznia, 2022Aktualności KZ Ludowych Zespołów Sportowych

Niemiecki Związek Sportu Młodzieżowego (Deutsche Sportjugend „dsj”) razem z Polsko-Niemiecką Współpracą Młodzieży (PNWM) i Akademickim Związkiem Sportowym (AZS) zapraszają organizatorki i organizatorów polsko-niemieckiej sportowej wymiany młodzieży na Konferencję Partnerską. Konferencja przeznaczona jest dla przedstawicielek i przedstawicieli klubów i związków sportowych, pracownic i pracowników merytorycznych oraz animatorek i animatorów wymiany z Polski i Niemiec. Zaproszenie dotyczy w równej mierze osób doświadczonych jak i tych, którzy dopiero niedawno zainteresowali się polsko-niemiecką wymianą młodzieży. Organizatorzy zapraszają również przedstawicielki i przedstawicieli tych organizacji, które jeszcze nie mają partnerów do współpracy, ale planują pozyskać ich w przyszłości.

Konferencja odbędzie się w dniach 1 – 3 kwietnia w Berlinie. Dla uczestniczek i uczestników z Polski wpisowe wynosi 30,00 – za osobę. Jeden klub może zgłosić maksymalnie 2 osoby. Wpisowe obejmuje koszt udziału w konferencji wraz z zakwaterowaniem, wyżywieniem i programem. Osoby z Polski otrzymają dofinansowanie do kosztów podróży zgodnie z regulacjami Wytycznych PNWM.

Językami konferencji będą polski i niemiecki. Nie jest wymagana znajomość języka partnera. Organizatorzy zapewnią tłumaczenie symultaniczne.

Bogaty program konferencji obejmuje aktualne informacje dotyczące polsko-niemieckiej sportowej wymiany młodzieży. W ujęciu teoretycznym i praktycznym organizatorzy przedstawią konkretne wskazówki, w jakiej formie i jakimi metodami kształtować programy wymiany, a także, jakie są warunki otrzymania dotacji. Chcieliby, aby konferencja przyczyniła się do podniesienia jakości polsko-niemieckiej sportowej wymiany młodzieży. Równocześnie przedstawicielki i przedstawiciele klubów i związków sportowych będą mieli możliwość wymiany doświadczeń oraz nawiązania nowych kontaktów.

Zaplanowane są trzy warsztaty tematyczne:

  • zapobieganie przemocy na tle seksualnym na spotkaniach młodzieży
  • sport i język
  • zarządzanie projektami i kształtowanie programów wymiany.

Ponadto przedstawiona zostanie możliwość składania wniosków online za pomocą portalu OASE oraz informacja o kryteriach i warunkach udzielania dotacji na projekty polsko-niemieckiej wymiany młodzieży.

Głównym organizatorem konferencji jest Niemiecki Związek Sportu Młodzieżowego (Deutsche Sportjugend „dsj”). To organizacja młodzieżowa działającą w ramach Niemieckiej Federacji Sportów Olimpijskich (DOSB). Wraz ze swoimi organizacjami członkowskimi (53 organizacje parasolowe, 10 organizacjami o specjalnych zadaniach i 16 regionalnymi organizacjami) zajmuje się pracą z dziećmi i młodzieżą w dziedzinie sportu. Jest największą organizacją wolontariacką działającą na rzecz dzieci i młodzieży w Republice Federalnej Niemiec i skupia około 10 milionów dzieci, nastolatków i młodych ludzi do 26 roku życia, którzy są zorganizowani w ponad 90.000 klubów sportowych. Niemiecki Związek Sportu Młodzieżowego jest jednostką centralną Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży i tym samym punktem kontaktowym dla niemieckich organizacji we wszystkich sprawach dotyczących polsko-niemieckiej wymiany młodzieży w sporcie. Każdego roku wspiera około 60-70 polsko-niemieckich spotkań młodzieżowych. Po stronie niemieckiej sponsorami są przede wszystkim kluby i związki sportowe.

Więcej o tej organizacji, planowanej berlińskiej konferencji i jej programie przeczytacie w materiałach zamieszczonych na naszej stronie w menu „Komunikaty i wyniki”.

Zgłoszenia do udziału w konferencji przyjmowane są online na stronie: https://www.dsj.de/international/schwerpunktlaender/polen/17-polsko-niemieckiej-konferencji-partnerskiej-2017/ najpóźniej do dnia 16 stycznia 2022 r. Formularz zgłoszeniowy jest dostępny zarówno po polsku jak i po niemiecku.

Ogłoszenie o rekrutacji i link do zgłoszeń znajdziecie również na stronie www.dsj.de.

Jeśli po zapoznaniu się z materiałami, które zamieściliśmy w menu „Komunikaty i wyniki „macie dodatkowe pytania należy skontaktować się z: Lesław Dudzicwm@azs.wroclaw.pl.

Zachęcamy nasze kluby oraz organizacje gminne, powiatowe i wojewódzkie do zapoznania się z tą ofertą.